Digitaal meldpunt voor verdachte situaties

28 juni 2023
Nieuws

Een winkel waar nooit iemand komt, maar waarvan de eigenaar wel in een dure auto rijdt? Een nieuwe sponsor bij de voetbalvereniging die met geld smijt? Het kan wijzen op criminele activiteiten, ook wel ondermijning genoemd. Om inwoners van Oost Gelre een gemakkelijke mogelijkheid te geven zulke signalen door te geven, is het Meldpunt Verdachte Situaties geopend: www.oostgelre.nl/meldverdacht. “Ziet u iets wat u niet vertrouwt? Meld het!”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort.

Ondermijning is het verzamelwoord voor die vormen van criminaliteit die tot ontwrichtende effecten in de samenleving leiden. Denk aan zorgfraude, witwassen van geld, een drugslab in een gehuurde schuur of panden waar illegaal arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. Het zijn zaken die de maatschappij ontwrichten.

Melden loont, altijd!

Omdat mensen niet voor ieder ‘niet-pluisgevoel’ naar de politie stappen, heeft de gemeente nu een Meldpunt Verdachte Situaties. Op de website van de gemeente kunnen mensen melding maken van zaken die zij niet vertrouwen. Dat kan ook anoniem. De melding komt binnen bij het team Veiligheid. Dat team bekijkt de melding en deelt de informatie als het nodig is met de politie of bijvoorbeeld zorginstanties. De situatie wordt altijd onderzocht.

Samen waakzaam zijn voor ieders veiligheid

Burgemeester Annette Bronsvoort ziet het digitale meldpunt als extra ogen en oren voor de gemeente. “Alle ogen en oren zijn nodig voor een veilige samenleving. Ziet u iets wat u niet vertrouwt? Meld het dan. Hiermee bedoel ik niet dat mensen altijd maar achterdochtig moeten zijn naar elkaar, dat is niet gezond en ook niet nodig. Ondanks dat we in Oost Gelre een sfeer hebben van noaberschap, kan het voorkomen dat u een situatie ziet waar u vraagtekens bij heeft. Vaak voelt u het wel aan. Het is mooi dat we met elkaar waakzaam zijn, want ondermijning is echt een probleem.”

Voorkómen van drugsproductie en -handel

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Drugshandel en -productie kunnen op veel plekken voorkomen. Op straat, op bedrijventerreinen, maar ook achter de voordeur, op zolder. Drugsgeld kan worden witgewassen via winkels. Waar u op kunt letten als inwoner? Als u denkt: waar doen ze het van? Of u ziet ineens veel mensen en busjes bij een leegstaand huis. Die signalen ontvangen wij graag. De politie en de gemeente hebben de hulp van inwoners hard nodig.”

Meer gemeenten werken met een lokaal meldpunt. “We bespreken het thema ondermijning regelmatig in regioverband”, zo zegt de burgemeester. “We willen alle wegen die er zijn, gebruiken om deze criminaliteit aan te pakken.”

Naast het Meldpunt Verdachte Situaties op de website kunnen inwoners ook meldingen doorgeven door te bellen. Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000, de politie op 0900 – 8844 of, bij dringende situaties: 1-1-2.