Bestuur en organisatie onderwerpen

College College van Burgemeester en Wethouders
Burgemeester en Wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Gemeenteraad Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Financiën Gemeentefinanciën
Informatie over het huishoudboekje van de gemeente.

Regelgeving Regelgeving
Inwoners en ondernemers hebben te maken met verordeningen en regels die door de gemeente zijn vastgesteld.

Beleid Beleidsnota's en beleidsregels
De gemeente heeft op verschillende terreinen beleid uitgezet.

Strategie Strategie gemeente Oost Gelre
Welke koers vaart de gemeente, wat wil de organisatie zijn en bereiken?

Werken bij de gemeente Werken bij de gemeente
Vacatures, stageplekken en afstudeeropdrachten binnen de gemeente Oost Gelre.

Bezwaar Bezwaar | Klacht | Mediation
Als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente staan er verschillende wegen open om hiertegen in verweer te komen.

Verkiezingen Verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen, provinciale- landelijke- en Europese verkiezingen.