Bestuur en organisatie onderwerpen

Pictogram vlinder  Over Oost Gelre
Algemene informatie over de gemeente Oost Gelre.

College  College van Burgemeester en Wethouders
Burgemeester en Wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Gemeenteraad  Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Werken bij de gemeente  Werken bij de gemeente
Vacatures, stageplekken en afstudeeropdrachten binnen de gemeente Oost Gelre.

Pictogram Dienstverlening Dienstverlening en Service
Informatie over de dienstverlening en service van de gemeente Oost Gelre.

Financiën  Gemeentefinanciën
Informatie over het huishoudboekje van de gemeente.

Regelgeving Regelgeving
Inwoners en ondernemers hebben te maken met verordeningen en regels die door de gemeente zijn vastgesteld.

Beleid Beleidsnota's en beleidsregels
De gemeente heeft op verschillende terreinen beleid uitgezet.

Pictogram Inkoop Inkoop en aanbesteding
Een toelichting op ons beleid en systematiek t.a.v. Inkoop en aanbesteden.

Bezwaar Bezwaar | Klacht | Mediation
Als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente staan er verschillende wegen open om hiertegen in verweer te komen.

Verkiezingen Verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen, provinciale- landelijke- en Europese verkiezingen.