Financiën

Hier vindt u informatie over de financiële situatie van de gemeente.

In de begrotingsapp kunt u financiële documenten van de gemeente raadplegen.

Programmabegroting 2023 - 2026

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2023 en een doorkijk naar de periode 2023-2026.

Bekijk de programmabegroting.externe-link-icoon

Programmabegroting 2022 - Meerjarenbegroting 2022 - 2025

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2022 en een doorkijk naar de periode 2022-2025.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag staat beschreven:

  • wat de gemeente wil bereiken
  • wat de gemeente daarvoor heeft gedaan
  • wat dit heeft gekost