Financiën

Programmabegroting 2022 - Meerjarenbegroting 2022 - 2025

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2022 en een doorkijk naar de periode 2022-2025.

Logo PDFInfographic; programmabegroting 2022 in één oogopslag (pdf - 1,4 Mb)

Programmabegroting 2022 / Meerjarenbegroting 2022-2025 (pdf - 6 Mb)

Toevoeging:
Effect raadsbesluit O.Z.B. niet met 4% maar met 2% te verhogen (pdf - 100 kB)

 

Programmabegroting 2021 - Meerjarenbegroting 2021 - 2024

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2021 en een doorkijk naar de periode 2021-2024.

Logo PDFInfographic; programmabegroting 2021 in één oogopslag (pdf - 1,4 Mb)

Programmabegroting 2021 / Meerjarenbegroting 2021-2024 (pdf - 3,3 Mb)

 

Vanaf deze pagina kunt u het jaarverslag van de gemeente Oost Gelre downloaden.

In het jaarverslag staat beschreven:

  • wat de gemeente wil bereiken
  • wat de gemeente daarvoor heeft gedaan
  • wat dit heeft gekost

Logo PDFPublieksversie jaarverslag 2020 (pdf - 6,5 Mb)
Volledig jaarverslag 2020 en controleverklaring (pdf - 4,6 Mb)