Financiën

Programmabegroting 2018 - Meerjarenbegroting 2018 - 2021

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2018 en een doorkijk naar de periode 2018-2021. Deze financiële beschrijving vindt u op de pagina’s 6 t/m 10.

Op basis van 4 thema’s is beschreven wat de concrete doelen voor 2018 zijn en hoeveel geld daarvoor begroot is:

 • Leefomgeving (pagina 12)
 • Onderwijs, educatie en vrijetijdsbesteding (pagina 24)
 • Zorg, inkomen, werkgelegenheid en economie (pagina 29)
 • Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening (pagina 38)

Op pagina 73 staat het overzicht van de lokale heffingen. Achterin de begroting staat in bijlage 2 het nieuwe beleid voor de periode vanaf 2018.

Programmabegroting/meerjarenbegroting 2018 (pdf - 2.5 Mb)

In de infographic (868 kB) ziet u in één oogopslag de inkomsten en de uitgaven voor 2018 

Programmabegroting 2017 - Meerjarenbegroting 2017-2020

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2017 en een doorkijk naar de periode 2017-2020. Deze financiële beschrijving vindt u op de pagina’s 7 t/m 12.

Op basis van 4 thema’s is beschreven wat de concrete doelen voor 2017 zijn en hoeveel geld daarvoor begroot is:

 1. Leefomgeving (pagina 15)
 2. Onderwijs, educatie en vrijetijdsbesteding (pagina 25)
 3. Zorg, inkomen, werkgelegenheid en economie (pagina 29)
 4. Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening (pagina 36)

Op pagina 67 staat het overzicht van de lokale heffingen. Achterin de begroting staat in bijlage 2 het nieuwe beleid voor de periode vanaf 2017.

Programmabegroting/meerjarenbegroting 2017 (pdf - 851 Kb)

Vanaf deze pagina kunt u het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Oost Gelre downloaden.

In het jaarverslag staat beschreven:

 • wat de gemeente wil bereiken
 • wat de gemeente daarvoor heeft gedaan
 • wat dit heeft gekost

De jaarrekening geeft een toelichting op de balans en de programmarekening. De programmarekening bevat een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma.

Jaarstukken 2017 (pdf - 2,23 Mb)