Financiën

Programmabegroting 2021 - Meerjarenbegroting 2021 - 2024

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2021 en een doorkijk naar de periode 2021-2024.

Logo PDFInfographic; programmabegroting 2021 in één oogopslag (pdf - 1,4 Mb)

Programmabegroting 2021 / Meerjarenbegroting 2021-2024 (pdf - 3,3 Mb)

 

Programmabegroting 2020 - Meerjarenbegroting 2020 - 2023

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2020 en een doorkijk naar de periode 2020-2023. Deze financiële beschrijving vindt u op de pagina’s 6 t/m 12.

Op basis van 4 thema’s is beschreven wat de concrete doelen voor 2020 zijn en hoeveel geld daarvoor begroot is:

  • Leefomgeving (pagina 14)
  • Inwoners (pagina 21)
  • Economie (pagina 28)
  • Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening (pagina 32)

Op pagina 64 staat het overzicht van de lokale heffingen. Achterin de begroting staat in bijlage 2 het nieuwe beleid voor de periode vanaf 2020.

Logo PDFProgrammabegroting/meerjarenbegroting 2020 (pdf - 1,6 Mb)

Verhalen van het College en bekijk de infographic Inkomsten en Uitgaven 2020 (pdf - 2,2 Mb)

Vanaf deze pagina kunt u het jaarverslag van de gemeente Oost Gelre downloaden.

In het jaarverslag staat beschreven:

  • wat de gemeente wil bereiken
  • wat de gemeente daarvoor heeft gedaan
  • wat dit heeft gekost

Logo PDFPublieksversie jaarverslag 2020 (pdf - 6,5 Mb)
Volledig jaarverslag 2020 en controleverklaring (pdf - 4,6 Mb)