Financiën

Programmabegroting 2022 - Meerjarenbegroting 2022 - 2025

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2022 en een doorkijk naar de periode 2022-2025.

Programmabegroting 2021 - Meerjarenbegroting 2021 - 2024

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2021 en een doorkijk naar de periode 2021-2024.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag staat beschreven:

  • wat de gemeente wil bereiken
  • wat de gemeente daarvoor heeft gedaan
  • wat dit heeft gekost

Volledig jaarverslag 2021 en controleverklaring

Publieksversie jaarverslag 2021 (pdf)