Adviescommissie voor bezwaarschriften

De gemeente laat zich adviseren over bezwaarschriften. Hiervoor heeft de gemeente een onafhankelijke commissie ingesteld: de adviescommissie voor bezwaarschriften. Deze commissie brengt aan de gemeente een schriftelijk advies uit over het besluit dat genomen moet worden op het bezwaarschrift.

Voordat de commissie advies uitbrengt, worden de indiener van het bezwaarschrift, de gemeente en de eventuele derde-belanghebbende(n) in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.  De gemeente zal vervolgens, nadat zij het advies van de commissie heeft ontvangen, een besluit nemen op het bezwaarschrift.