Visies woningbouwlocaties Lichtenvoorde door raad vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering op 21 september zijn de visies voor de woningbouwlocaties ’t Flierbos, de 3 vrijkomende schoollocaties en de Richterspoort in Lichtenvoorde door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal wordt de bouw van zo’n 145 woningen mogelijk gemaakt.

De raad heeft ingestemd met de visies en met het voorbereidingskrediet om de visies uit te werken in concreet uitvoerbare plannen. Ook wordt uit toekomstige opbrengsten van de grondexploitaties een bedrag beschikbaar gesteld om woningbouw op inbreidingslocaties (locaties in bebouwd gebied) te stimuleren.

Vastgestelde visies

Bekijk de vastgestelde visies:

Uitwerking visies

De visies voor de verschillende locaties worden nu uitgewerkt tot een concreet (bestemmings-)plan. Hieronder leest u een globale planning per locatie.

  • Pastoor van Arsschool: Ontwikkeling in samenwerking met ontwikkelaar/corporatie. Waarschijnlijk eind 2022 uitgifte kavels en woningen.
  • Jozefschool: ontwikkeling via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Meer informatie hierover volgt.
  • Regenboogschool: ontwikkeling door projectontwikkelaar via openbare prijsvraag. Traject start dit najaar. Planning verkoop is afhankelijk van projectontwikkelaar. Streven is eind 2022 start verkoop.
  • Richterspoort: verkoop kavel via openbare prijsvraag. Streven is eind 2022 start verkoop.
  • ‘t Flierbos: ontwikkeling in samenwerking met ontwikkelaar/corporatie. Streven is eind 2022 start verkoop. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het nieuws?

Dan kunt u zich:

Meer informatie

Zodra er meer informatie is, communiceren wij dit via onze online kanalen en de gemeentepagina’s. Heeft u nu toch al vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jop van der Wee van de afdeling Omgeving, via j.vanderwee@oostgelre.nl of (0544) 39 34 15.

impressie 't Flierbos

Impressie ‘t Flierbos