ROVA start proef: ‘Wegen pmd op de zijlader’

17 april 2024
Nieuws

De zijlader met de arm die de containers kan wegen (foto: ROVA).

ROVA start met een proef waarbij vrachtwagens (ook wel zijladers genoemd) containers wegen vóór ze te legen. Het gaat om de containers met pmd (plastic, metaal en drankkartons). Deze proef loopt in 13 gemeenten, ook in Oost Gelre. Het doel van de proef is om de kwaliteit van ingezameld pmd te verbeteren.

Waarom deze proef? 

Goede kwaliteit grondstoffen is belangrijk voor hergebruik. Is pmd te veel vervuild, bijvoorbeeld met een zak restafval of gft-afval? Dan is het niet goed recyclebaar. Maar het controleren van elke container is veel werk. Daarom test ROVA of ze containers kunnen wegen en zo kunnen zien of er veel vervuiling in zit. In de 1e fase testen ze of een gewicht van 14 kilo een betrouwbare aanwijzing is voor vervuiling. Daarnaast kijken ze wat er in de ‘te zware’ containers zit.  

Waar komt die 14 kilo vandaan? 

ROVA heeft samen met de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat als een volle pmd-container meer dan 14 kilo weegt, er 95% kans is op vervuiling. In de proef gaan ze dit verder testen. 

Waarom is de proef belangrijk? 

Door containers te controleren, kan ROVA de kwaliteit van ingezameld pmd verbeteren. Dit helpt bij recycling en voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen. Ook leidt een betere scheiding tot minder restafval om te verbranden. Dit verbranden is duur en niet goed voor het milieu. Hoe minder restafval, hoe lager de kosten van verbranding. Dat heeft een gunstig effect op de kosten van de afvalstoffenheffing  

Proef in 3 fases 

In de 1e fase testen ze of 14 kilo een betrouwbaar gewicht is om vervuiling aan te tonen. In de volgende fase onderzoeken ze wat de vervuiling is van containers die als 'te zwaar' worden bestempeld. In de laatste fase controleert de chauffeur containers die 'te zwaar' zijn. Zit er vervuiling in, dan leegt hij of zij de container niet. We houden u op de hoogte.