(2e loco-burgemeester)

Portefeuille

 • Volkshuisvestingsbeleid, woningbouwbeleid en -visie
 • Verkeer en mobiliteit
 • Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid en milieu
 • Beheer buitenruimte
 • Regionale samenwerking
 • Sport
 • Programma Stad Groenlo
 • Project Besselinkschans

Nevenfuncties

Functies namens de gemeente

 • Fijnder (gemeenschappelijke regeling)
  • plaatsvervangend lid algemeen bestuur
 • ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) (gemeenschappelijke regeling)
  • lid algemeen bestuur
  • lid dagelijks bestuur
 • OLVNOA (Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek) (gemeenschappelijke regeling)
  • lid algemeen bestuur
 • Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs (gemeenschappelijke regeling)
  • lid Achterhoek Board
  • lid thematafel Circulaire economie en Energietransitie
  • lid thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid
  • lid thematafel Wonen en Vastgoed
 • ROVA N.V.
  • aandeelhouder
  • lid vertrouwenscommissie
 • Vitens N.V.
  • plaatsvervangend aandeelhouder
 • Alliander N.V.
  • plaatsvervangend aandeelhouder
 • Platform Nuval (Nuon - Vitens - Alliander; vml. NOGA)
  • plaatsvervangend lid platform
 • AGEM Gemeentelijke Energie B.V.
  • lid bestuur 
 • Achterhoek Onderneemt Duurzaam
  • lid stuurgroep
 • Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. (Energieloket Achterhoek)
  • Lid coöperatie 
 • Gelders Sportakkoord
  • Lid van de Raad van Advies Gelders Sportakkoord