Werkzaamheden vergroenen centrum Lichtenvoorde aantal weken vertraagd

10 april 2024
Nieuws

Impressie vergroening gedeelte Krabbenplas richting Ganzenmarkt.

Vorige week berichtten wij u dat de werkzaamheden voor het vergroenen van het centrum in Lichtenvoorde zijn gestart. Daarin stond ook een planning van de werkzaamheden. Helaas lopen we tegen een vertraging aan.

Start voorbereidingswerkzaamheden 

Dusseldorp is gestart met de voorbereidingen om de plantvakken en -bakken op verschillende locaties te realiseren. De plantvakken ‘op maaiveldniveau’ zijn bijna klaar. We gaan deze zo snel mogelijk inplanten. 

Levering plantbakken 6 weken vertraagd 

Woensdag 3 april ontvingen we van de leverancier het bericht dat de levering van de plantbakken met 6 weken is vertraagd. Dit is een streep door de planning en een teleurstelling voor ons allemaal. De vertraging heeft gevolgen voor de werkzaamheden. De voorbereiding, het plaatsen van de bakken zelf en het inplanten daarvan wordt noodgedwongen met ongeveer 6 weken uitgesteld.  

Hebt u vragen of opmerkingen over de uitvoering? 

Dan kunt u contact opnemen met Dennis Arentsen, uitvoerder bij aannemer Dusseldorp. Hij is bereikbaar via (0544) 48 84 88. Of met Ilja Scholten, toezichthouder namens de gemeente: (0544) 39 35 35.