other iconWeidevogelvereniging beschermt weidevogels

De lente hangt alweer een beetje in de lucht en de weidevogels laten zich langzaam maar zeker weer zien. De meest bekende zijn de kievit, de grutto en de scholekster. We moeten zuinig zijn op deze vogels, want helaas neemt hun aantal door verschillende oorzaken af. Gelukkig zijn er steeds meer beschermde gebieden, waar de vogels hun kuikens ongestoord kunnen grootbrengen. Maar ook veel boeren helpen bij het beschermen van de vogels.

Zoeken en markeren van de nesten

De Weidevogelvereniging Achterhoek spant zich in voor de weidevogels in de Achterhoek. De vrijwilligers trekken in het voorjaar het land in. Hiervoor hebben ze schriftelijk toestemming van de grondeigenaren. Op het land zoeken en markeren ze nesten. Door deze markeringen kan de boer tijdens het werken op het land rekening houden met de nesten. Bijvoorbeeld door om een nest heen te maaien. Daardoor krijgen weidevogels meer kans om de eieren succesvol uit te broeden.

Het 1e kievietsei

De vondst van een 1e kievitsei is voor de Weidevogelvereniging een mooi moment om extra aandacht te vragen voor deze vogels, de vinder en de boer. Als het 1e ei is gevonden, wordt dit symbolisch aangeboden aan de (loco-) burgemeester. Het nest en de eitjes zelf worden natuurlijk met rust gelaten. Heb je het 1e kievitsei gevonden? Meld je dan bij de afdeling communicatie van de gemeente: (0544) 39 35 35.

Kievitskuiken (foto: Ad van Roosendaal)