Luchtfoto van de tunnel bij de Zieuwentseweg

Wegwerkzaamheden N18 bij Lichtenvoorde

Om de N18 bij Lichtenvoorde veiliger te maken en te zorgen dat verkeer beter doorstroomt, is een kruising verwijderd. De verbinding Lichtenvoorde - Zieuwent v.v. loopt voor motorvoertuigen nu via de kruising Richterslaan - Zieuwentseweg. Er is een tunnel aangelegd voor voetgangers en (brom-)fietsers. Deze tunnel ligt in het verlengde van de 'oude' Zieuwentseweg.

Laatste nieuws

N18 is weer open; bedankt voor uw geduld

Zondagmiddag 16 april rond 15.00 uur reed het eerste verkeer over de vernieuwde N18 bij Lichtenvoorde. Ook op de nieuwe kruising N18-Richterslaan/Europaweg staken de eerste motorvoertuigen de weg over.

Wethouder Bart Porskamp: “Het is nog even wennen aan deze nieuwe situatie. Maar wat is het mooi geworden, al zeggen we het zelf. Een fietstunnel en een kruising minder, waardoor de N18 veiliger is geworden en een betere doorstroming heeft. Ik zou graag de direct aanwonenden en alle weggebruikers willen zeggen: bedankt voor uw geduld! Natuurlijk aan alle inwoners van Lichtenvoorde een dank je wel voor hun geduld met het drukke verkeer tijdens de afsluiting.”

Veiligere weg al tien jaar geleden begonnen

Al in 2014 waren er gesprekken over deze aanpassingen aan de N18 bij Lichtenvoorde. Rijkswaterstaat kreeg opdracht om deze weg veiliger te maken en voor een betere doorstroming te zorgen. In 2015 tekenden Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre de overeenkomst voor deze werkzaamheden.

Door één kruispunt te verwijderen, is het veiliger geworden. Automobilisten en motorrijders kunnen nu vlotter doorrijden. Verkeer hoeft minder af te remmen en op te trekken. Ook is het risico van kop-staartbotsingen minder groot.

Fietstunnel en nieuwe kruising

Fietsers en voetgangers kunnen veiliger de N18 oversteken via tunnel ‘Koekenveld’ bij de Zieuwentseweg.
Voor motorvoertuigen loopt de route van en naar Zieuwent-Lichtenvoorde nu via de nieuwe kruising Richterslaan/Zieuwentseweg.

Uitvoering vanaf december 2022

Na zo veel jaren van voorbereiding (en vertraging door de coronapandemie), begon het ‘échte’ werk dan in december 2022. Aannemer Heijmans en de onderaannemers werkten volgens een strakke planning. Aan alles werd gedacht, zelfs aan egelhuisjes bij het vervangen van het geluidsscherm. Er is veel groen geplant. En dat was nodig, want er was eerder ook groen verwijderd. Natuurlijk moet de beplanting nog groeien, maar het begin is er.

Belangrijke verkeersader door de Achterhoek

In Oost Gelre zijn we trots op dit grootste wegenproject in de geschiedenis van Oost Gelre. Trots zijn we ook op de samenwerking met alle partijen. Op de klankbordgroepen van inwoners en op de aanwonenden die hebben meegedacht. Op de uitvoering en natuurlijk op het eindresultaat: een veiligere N18 als economische verkeersader door de Achterhoek!

Afrondende werkzaamheden

In de komende periode kan het zijn dat er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden aan en rondom de lokale wegen met een aansluiting op de N18 en in de berm van de N18. Motorvoertuigen kunnen hier enige hinder van hebben. Alle wegen zijn wel open voor doorgaand verkeer.