adult iconWegwerkzaamheden N18 bij Lichtenvoorde

Om de N18 bij Lichtenvoorde veiliger te maken en te zorgen dat verkeer beter doorstroomt, wordt het aantal kruisingen verminderd. Dit betreft vooral de kruisingen N18-Zieuwentseweg en N18-Richterslaan. Vanaf half januari 2023 tot zeker half april 2023 worden vele wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Laatste nieuws

N18 bij Lichtenvoorde afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen van 31 maart tot en met 17 april

Van vrijdag 31 maart 20.00 uur tot uiterlijk maandag 17 april 06.00 uur is de N18 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen tussen Lichtenvoorde-zuid en de Hamelandweg (N313). Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd.

Op dat moment werken we aan de N18 ter hoogte van Lichtenvoorde, de bouw van een tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers en de aanpassing van de parallelweg Europaweg.

We maken de N18 verkeersveiliger. Dit doen we door het opheffen van het kruispunt N18-Zieuwentseweg en het uitbreiden van het kruispunt N18-Richterslaan. Ook bouwen we onder de N18 een tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers en vervangen het geluidscherm.

Omleidingsroutes

Het doorgaand verkeer op de N18 wordt in beide richtingen omgeleid via de N313 en de N318 (Aalten). Ook verkeer vanaf en naar Zieuwent wordt omgeleid. De omleidingsroutes staan aangegeven met borden langs de weg. Daarnaast worden er enkele regionale adviesroutes ingezet.

Inloopbijeenkomst woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Tussen 18.00 uur en 20.30 uur zijn belangstellenden welkom in Zalencentrum ’t Zwaantje te Lichtenvoorde.

Parallelweg Europaweg gesloten tot 17 april

De Europaweg blijft tot 17 april 06.00 uur gesloten voor alle verkeer tussen de Lakendijk en de Nieuwedijk in beide richtingen. Dit gaat om de parallelweg van de N18 langs Lichtenvoorde. Woningen en percelen aan de Boschlaan en Europaweg blijven bereikbaar, hiervoor zijn maatwerkafspraken gemaakt.

Oversteek langzaam verkeer N18 naar en van Zieuwent-Lichtenvoorde tijdelijk verlegd

In de periode van 31 maart 20.00 uur tot uiterlijk 17 april 06.00 uur is de oversteek voor fietsers en wandelaars tussen Zieuwent en Lichtenvoorde op een andere plek. Dit doen we omdat het veiliger is. De tijdelijke oversteekplaats over de N18 is tussen de Boschlaan (Zieuwent) en Zieuwentseweg (Lichtenvoorde) bij Gelre dierenartsen. Op werkdagen en -tijden staan er verkeersregelaars om het overstekende verkeer te begeleiden.

Uitkijkpunt voor de bouw

Vanaf 30 maart tot en met 16 april kunt u de bouw van de tunnel van dichtbij bekijken. Heijmans plaatst daarvoor een kleine tribune naast de bouwlocatie aan de Zieuwentseweg in Lichtenvoorde. Deze is vrij toegankelijk. Parkeren kunt u bij Raadhuisstraat nummer 18 of nummer 4. Van daar is het een paar minuten lopen naar de bouwlocatie.

Omleidingsroutes

Overzicht werkzaamheden

De werkzaamheden duren in ieder geval tot half april 2023. We krijgen regelmatig vragen over het werk. Hieronder leest u de belangrijkste mijlpalen:

  • De afslag N18-Zieuwentseweg van en naar Lichtenvoorde is vanaf 13 januari 2023 definitief gesloten voor motorvoertuigen.
  • De oversteek N18–Zieuwentseweg is vanaf 13 januari definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft de kruising N18-Zieuwentseweg van en naar Lichtenvoorde tijdens het werk open. In de uiteindelijke situatie (vanaf ongeveer half april 2023) kunnen (brom)fietsers en voetgangers via de nieuwe tunnel onder de N18 van Lichtenvoorde naar Zieuwent en terug.
  • De afslag N18 van en naar Zieuwent is tot ongeveer eind maart bereikbaar voor motorvoertuigen. Daarna is deze route definitief gesloten.
  • Vanaf half april 2023 kun je met een motorvoertuig van Lichtenvoorde naar Zieuwent en terug over de aangepaste Europaweg (parallelweg) met een aansluiting op de Richterslaan.
Leveren de werkzaamheden hinder op?

De werkzaamheden leveren verkeershinder op. Om deze zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit. Zo heeft het werk minder impact op de doorstroming van het verkeer en de omgeving.  Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd tot maximaal 30 minuten.

Wat is de planning?

In het najaar van 2022 is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni 2023.

Door wie wordt het werk uitgevoerd?

Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit, mede met behulp van onderaannemers.

Wat kost dit allemaal?

De opdrachtsom van het project bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro.

Wie is opdrachtgever?

De formele opdrachtgever voor dit project is gemeente Oost Gelre. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat. De Provincie Gelderland is bij de voorbereiding betrokken

Hoe kom ik in Lichtenvoorde?

Vanaf de N18 kunt u, komende vanaf Varsseveld richting Groenlo, tot Lichtenvoorde-Zuid rijden en daar de afslag naar Lichtenvoorde nemen. Ook kunt u doorrijden tot aan de Richterslaan en daar de afslag naar Lichtenvoorde nemen. Komende vanaf Groenlo richting Varsseveld neemt u de afslag Richterslaan of rijdt u door naar Lichtenvoorde-Zuid.

Tijdens de afsluiting in de eerste 2 weken van april vanaf de N18 kunt u, vanaf Varsseveld richting Groenlo, de afslag N313 Hamelandseweg nemen en zo Lichtenvoorde inrijden. Vanaf Lichtenvoorde-Zuid neemt u de afslag Varsseveldseweg om Lichtenvoorde te bereiken.

Hoe kom ik in Zieuwent?

N18 van en naar Zieuwent is tot ongeveer eind maart 2023 bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Daarna zal deze afslag definitief worden afgesloten. Verkeer tussen Zieuwent en Lichtenvoorde v.v. wordt omgeleid tussen 31 maart 20.00 uur en uiterlijk 17 april 06.00 uur. Vanaf 17 april 06.00 uur rijdt verkeer tussen Zieuwent en Lichtenvoorde v.v. via de Europaweg en de kruising N18 - Richterslaan.

Blijft mijn woning/perceel aan de Europaweg bereikbaar?

De Europaweg is vanaf eind januari gesloten voor alle verkeer tussen Lakendijk en Europaweg in beide richtingen. Percelen aan de Boschlaan en Europaweg blijven bereikbaar, hiervoor worden maatwerkafspraken gemaakt tussen eigenaren en de aannemer.

Contactpersoon van de aannemer is hiervoor Mark Christenhusz: mchristenhusz@heijmans.nl, telefoonnummer 06  53 54 93 11

Hoe komt verkeer vanuit Zieuwent bij de Richterslaan?

Verkeer tussen Zieuwent en Lichtenvoorde v.v. wordt omgeleid tussen 31 maart 20.00 uur en uiterlijk 17 april 06.00 uur. Vanaf 17 april 06.00 uur rijdt verkeer tussen Zieuwent en Lichtenvoorde v.v. via de Europaweg en de kruising N18 - Richterslaan.

Blijft fietsverkeer tussen Lichtenvoorde-Zieuwent altijd mogelijk?

Ja, ook tijdens de werkzaamheden blijft fietsverkeer tussen Lichtenvoorde en Zieuwent mogelijk. Ter hoogte van de Zieuwentseweg kunnen (brom-)fietsers, scootmobielen en voetgangers de weg oversteken. Er wordt hier een tunnel gebouwd voor langzaam verkeer. Naar verwachting is de tunnel half april 2023 klaar.

Waarom wordt er geen tunnel voor auto's gebouwd bij de Zieuwentseweg?

Om een tunnel te maken onder de N18 die geschikt is voor autoverkeer heb je veel meer diepte voor een tunnelbuis nodig. En omdat je niet heel steil omlaag en omhoog kunt, moet het begin van zo'n tunnel dan veel verder de bebouwde kom in komen. Hierdoor zouden er woningen gesloopt moeten worden. De andere kant op - het buitengebied in - met de tunnelbuis ging niet omdat de hele N18 dan een stuk op moet schuiven. Dat zijn allemaal hele dure oplossingen. Daarom is ervoor gekozen de aansluiting vanuit Zieuwent voor motorvoertuigen op de kruising N18-Richterslaan te maken. Omdat er veel fietsverkeer van en naar Lichtenvoorde is op die plek, komt er dus wel een tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers. 

Stoplichten Richterslaan

Worden de verkeerslichten bij de Richterslaan ook minder strak afgesteld? Als je nu vanaf de Richterslaan linksaf gaat heb je als laatste auto steevast oranje of rood.

Antwoord: Als je als ‘laatste’ auto oranje of rood licht krijgt, ben je al te laat en moet je stoppen. Waarschijnlijk worden de verkeerslichten na het maken van de nieuwe kruising opnieuw ingesteld. Maar dan nog geldt: stoppen voor oranje en zeker voor rood!

Wat zijn de omleidingsroutes als de N18 straks 2 weken helemaal dicht is?

De omleidingsroutes voor de periode van eind maart tot half april, als de N18 2 weken dicht gaat, maken we rond half maart bekend. 

Er is een livestream. Mogen jullie die beelden wel uitzenden?

Ja, want het is een openbare weg.
We hebben er verder voor gezorgd dat nummerborden en gezichten van mensen niet (makkelijk) te herkennen zijn. 

Gaan jullie de Richterslaan nog aanpassen?

De Richterslaan gaan we vanaf 2026 opnieuw inrichten. Er komt in ieder geval een brede middenberm, zodat je de weg in twee delen kunt oversteken.
We kunnen helaas niet alles tegelijk. Voor het aanpassen en onderhouden van wegen in Oost Gelre werken we met een grote en ingewikkelde (financiële) planning. 

Wat houdt het project in?

Waarom dit project?
Het project N18 - kruisingen Zieuwentseweg-Richterslaan is onderdeel van MeerVeilig3 N18. Hierin werken Rijkswaterstaat en gemeente Oost Gelre samen aan een betere veiligheid en doorstroming op de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde. 
Het project draagt hieraan bij door het aantal kruisingen op de N18 te verminderen.

Wat houdt dit project in?
Het kruispunt N18-Zieuwentseweg heffen we op. Het kruispunt N18-Richterslaan breiden we uit met een aansluiting op de Europaweg en een oversteek voor motorvoertuigen. Hierdoor blijft de verbinding tussen Lichtenvoorde en Zieuwent bestaan.

Onder de N18 in de buurt van de Zieuwentseweg leggen we een nieuwe tunnel aan voor (brom)fietsers en voetgangers. Langs de parallelweg Europaweg komt een vrijliggend fietspad. Dit maakt het veiliger voor weggebruikers.

Omdat de N18 langs een bebouwd deel van Lichtenvoorde loopt, nemen we ook maatregelen om het geluid te verminderen. We plaatsen een nieuw geluidsscherm langs de N18 bij de Händelstraat. We leggen een stiller wegdek aan op de N18 en op delen van de Europaweg. Vlakbij de woning Boschlaan 2 plaatsen we een geluidsmuur.
Dit doen we door het opheffen van het kruispunt N18-Zieuwentseweg en het uitbreiden van het kruispunt N18-Richterslaan. Ook bouwen we onder de N18 ter hoogte van de Zieuwentseweg een tunnel voor (brom)fietsers, speed pedelecs, scootmobielen en voetgangers. En we vervangen het geluidscherm.

Wilt u meer achtergrondinformatie, bekijk dan onze projectpagina.
 

Hebt u een vraag of opmerking?

Neem dan contact op met de aannemer

De contactpersoon van de aannemer is Mark Christenhusz. Hij is bereikbaar via mchristenhusz@heijmans.nl of 06  53 54 93 11.