Vrijwillige vuurwerkvrije zone

Tijdens de komende jaarwisseling biedt de gemeente de mogelijkheid om een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen. In een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken buren onderling afspraken over het afsteken van vuurwerk. Als iemand zich tijdens de jaarwisseling niet aan de afspraken houdt, spreken de buurtbewoners diegene daarop aan.

Hoe werkt het?

 • Een van de buurtbewoners vraagt de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan bij de gemeente. 
 • De initiatiefnemer stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar gemeente@oostgelre.nl.
 • Bij de aanvraag voegt de initiatiefnemer de ingevulde handtekeningenlijst toe.
 • Stuur de aanvraag op voor 8 december 2023.
 • Na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de deelname. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over het ophalen van de borden en posters.

Wat u moet weten

Om de buurt te ondersteunen stelt de gemeente borden ter beschikking om de vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te geven. Daarnaast zijn er posters beschikbaar die buurtbewoners achter het raam kunnen hangen. 

Hierbij geldt het volgende:

 • De borden worden uiterlijk 30 december opgehangen en verwijderd voor 2 januari.
 • De borden hangen niet op een plek waar zij het zicht op de openbare weg belemmeren voor auto’s, fietsers en voetgangers of gevaar veroorzaken.
 • De borden zijn opgehangen met tie-wraps aan lantarenpalen of verkeersborden zonder dat zij de zichtbaarheid van verkeersborden belemmeren.
 • De borden worden niet opgehangen aan bomen zodat ze gemakkelijk verwijderd kunnen worden zonder schade aan te richten.
 • Het aantal posters dat kan worden opgehaald voor de buurt wordt gebaseerd op het aantal handtekeningen dat wordt aangeleverd door de initiatiefnemer.
 • Posters worden niet opgehangen aan de openbare weg.
 • De borden worden weer ingeleverd bij de gemeente voor 15 januari 2024.

Wat u verder moet weten

Verzamelen deelnemers

De gemeente stelt borden en posters ter beschikking als voldoende bewoners in de zone hieraan willen deelnemen. Een paar tips:

 • Maak afspraken met uw buren over het afsteken van vuurwerk.
 • Zorg dat bewoners in het gebied het eens zijn met de gemaakte afspraken. Dit is erg belangrijk om de vuurwerkvrije zone te doen slagen.
 • Zijn er bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan rekening mee en leg afspraken niet op. 
 • Het is ook mogelijk om een plek af te spreken waar juist wel vuurwerk afgestoken mag worden.

Aanspreken overtreders

Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van overtreders. Een paar tips:

 • Spreek de persoon aan die het vuurwerk aan het afsteken is.
 • Wijs op de borden die de vrijwillige vuurwerkvrije zone aangeven.
 • Vraag of de persoon wil stoppen met het afsteken van vuurwerk.
 • Voorkom escalatie en leg je bij de situatie neer als de persoon toch vuurwerk blijft afsteken.

Vragen?

Neem dan contact op met Merel Ensink via m.ensink@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35.