Vrijstelling geluidsnormen bij incidentele en collectieve festiviteiten

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen. We maken daarbij onderscheid tussen:

 • incidentele festiviteiten: bijzondere activiteiten van één (horeca)ondernemer;
 • collectieve festiviteiten: bijzondere activiteiten die in meerdere horecabedrijven tegelijk plaatsvinden.

Meer informatie vindt u in de artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Incidentele festiviteiten

Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf. U moet dit uiterlijk 2 weken voor de activiteit schriftelijk melden. Meer informatie leest u bij Melding geluidhinder bij incidentele festiviteiten.

U mag jaarlijks maximaal 12 keer een melding doen. Daarom noemen we dit de 12-dagenregeling. Wilt u jaarlijks meer dan 12 festiviteiten organiseren? Dan moet u akoestische maatregelen treffen.

Collectieve festiviteiten

Vinden de activiteiten in meerdere horecabedrijven tegelijk plaats? Dan zijn dat collectieve festiviteiten. De gemeente stelt elk jaar de collectieve festiviteiten vast. Er zijn collectieve festiviteiten die voor de hele gemeente gelden. En er zijn festiviteiten die voor een bepaalde kern gelden.

Voorwaarden collectieve festiviteiten in het kort:

 • zondag- tot en met donderdagavond: einde uiterlijk om 24.00 uur
 • vrijdag- en zaterdagavond: einde uiterlijk om 01.00 uur
 • maximaal geluidsniveau: 70 dB(A) zijn op de dichtstbijzijnde woning
 • tijdens de jaarwisseling geldt de hele nacht een geluidsnorm van 60 dB(A).

Voor 2020 heeft de gemeente volgende collectieve festiviteiten vastgesteld:

Gemeente Oost Gelre

 • Jaarwisseling/ oud en nieuw
 • Nieuwjaarsdag
 • Koningsnacht
 • Koningsdag

Kern Harreveld

 • Carnaval
 • Kermis

Kern Groenlo
(inclusief Zwolle en Eefsele)

 • Carnaval
 • Dweilorkestendag
 • Kermis
 • Jazz Veste Val

Kern Mariënvelde

 • Kermis

Kern Lievelde

 • Carnaval
 • Kermis

Kern Lichtenvoorde

 • Zomermarkt
 • Kermis
 • Keifestival
 • Let it snow

Kern Vragender

 • Carnaval
 • Kermis

Kern Zieuwent

 • Kermis

Toezicht en handhaving

Medewerkers van de Omgevingsdienst Achterhoek zien toe op de naleving van geluidsregels. Dat doen zij onder andere door het uitvoeren van geluidmetingen. De politie handhaaft de openbare orde en ziet er onder meer op toe dat de sluitingstijden voor horecabedrijven worden nageleefd. Wilt u een klacht indienen over geluidsoverlast? Dan kan dit bij de gemeente.