Volgende fase voor bouw sporthal in Groenlo

05 juni 2024
Nieuws

Schets van de nieuw te bouwen sporthal (Hooper Architects).

De gemeenteraad heeft in oktober 2023 ingestemd met een voorstel voor de binnensportvoorzieningen in Groenlo. Er ligt nu een definitief ontwerp voor de nieuw te bouwen sporthal bij het Marianum in Groenlo. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe sporthal in augustus 2025 opgeleverd worden.

De raad heeft in totaal € 15,2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is voor: 

  • de nieuwbouw van een sporthal met 3 zaaldelen op de Barkenkamp, bij het Marianum;
  • het verzelfstandigen van de sporthal Den Elshof;
  • een nieuwe gymzaal bij een basisschool, locatie Ni-je Veste / Buitenschans.

Op dit moment ligt er een definitief ontwerp voor de nieuw te bouwen sporthal in Groenlo

Het ontwerp voor de nieuw te bouwen sporthal bij het Marianum is afgestemd met de hoofdgebruikers van de hal (het Marianum en gymnastiekvereniging Rap & Snel). Het definitief ontwerp wordt nu uitgewerkt naar een uiteindelijk ontwerp. 

Aanpassingen leiden tot wijziging omgevingsvergunning

Er zijn een aantal aanpassingen geweest in het ontwerp. Zo is er een kleinere horeca en er is een spring- en valkuil voor turnvereniging Rap & Snel toegevoegd. Daarom is er een wijziging omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Het besluit van de gemeente op deze vergunning is op 23 mei gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en op de gemeentepagina’s in de Groenlose Gids. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen. 

Planning

De nieuwe sporthal kan volgens planning in augustus 2025 opgeleverd worden. Voor de zomer besluit het college van burgemeester en wethouders over een aanneemovereenkomst. Als alles volgens plan verloopt, kan beoogd aannemer Vaessen de bouw van de sporthal dit najaar starten. 

Wilt u op de hoogte blijven van het project? 

Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via: https://bit.ly/sporthalgroenloexterne-link-icoon. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg: m.krabbenborg@oostgelre.nl of (0544) 39 35 61.