Vervuiling door PFAS

05 juni 2024
Nieuws

De laatste tijd is vervuiling door poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) veel in het nieuws. U heeft bijvoorbeeld over het vervuilde zwemwater in de plassen kunnen lezen. Maar ook over PFAS in de eieren van hobbykippen. Het onderwerp PFAS speelt ook in onze gemeente. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is hierin onze deskundige en uitvoerende partij. Hieronder leest u meer over wat er bij ons gebeurt.

Op dit moment doet de provincie Gelderland onderzoek naar plekken waar PFAS in de bodem kan zitten. Zij onderzoeken ongeveer 150 plekken in Gelderland. Op deze plekken hebben bedrijven gezeten die PFAS gebruikten of waar PFAS-houdend blusschuim is gebruikt. In Oost Gelre testen ze bijvoorbeeld de grond bij de brandweerkazerne in Groenlo. De resultaten van dit bodemonderzoek zijn over een paar maanden bekend.

Wat als er PFAS-vervuiling wordt gevonden?

Als de provincie PFAS in de bodem vindt, toetsen zij deze aan de huidige normen van de Rijksoverheid. Is er sprake van een risicovolle hoeveelheid? Dan gaat de provincie in gesprek met de gemeente, de GGD, de eventuele eigenaar en betreffende inwoners over de nodige vervolgstappen.

Vragen over PFAS?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit alles bij u vragen oproept. U vindt meer informatie over gezondheid en PFAS op de website van de GGD: www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/pfasexterne-link-icoon. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid in verband met dit onderwerp? Dan kunt u bellen met de GGD: 088 – 443 30 00. Voor actuele informatie kunt u terecht bij de GGD en bij de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pfasexterne-link-icoon.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn bijvoorbeeld water-, vet-, vuil- en stofafstotend. Bij het normaal gebruik van consumentenproducten met PFAS zijn er niet meteen gezondheidsrisico’s. Sommige PFAS kunnen gezondheidsrisico’s veroorzaken bij langdurige blootstelling.