Verhuren leegstaande woning

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente waar uw woning staat.

Wat u moet weten

  • Het is voor vergunningverlening op grond van de Leegstandwet niet nodig dat de woonruimte al geruime tijd, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar, leegstaat. Het enkele leegstaan is voldoende. Daarnaast moet de woning te koop staan.
  • Vergeet niet om de huurprijs en de huurperiode in te vullen. Indien de huurder al bekend is, dient u deze aan te geven. Als de toekomstige huurder later bekend is, wordt de gemeente hierover geïnformeerd door de verhuurder.
  • De vergunning wordt verleend voor 5 jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar en wordt per woning eenmaal verstrekt.
  • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet bedraagt € 76,50.