event iconVergaderschema gemeenteraad en raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad vinden plaats in de raadzaal in Groenlo, Kevelderstraat 1. Indien tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond. Dit wordt besloten op de avond van de vergadering. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. 

Live meekijken met de raadsvergadering

De maandelijkse raadsvergaderingen van onze gemeente kunt u 
live volgen via ons raadsinformatiesysteem.

Na afloop van raadsvergaderingen kunt u de videoverslagen van de vergaderingen ook terugvinden in het raadsinformatiesysteem. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en terugluisteren.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken inzien via ons raadsinformatiesysteem. Daarnaast kunt u de papieren vergaderstukken vanaf 7 dagen voor de vergadering inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via griffie@oostgelre.nl of (0544) 39 36 36.