Vergaderschema gemeenteraad en raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad vinden plaats in de raadzaal in Groenlo, Kevelderstraat 1. Indien tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden voor 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond. Dit wordt besloten op de avond van de vergadering. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Vergaderschema gemeenteraad Oost Gelre 2024

laatste B&W dinsdagpresidium maandag 19.30 uurthema / info maan/donderdag 19.30 uuraudit committee dinsdag 19.30 uurraadscommissie dinsdag 19.30 uurraadsvergadering dinsdag 19.30 uur
02-01-202409-01-2024(di)15-01-2024(m)23-01-202406-02-2024
30-01-202405-02-202415-02-2024(d)20-02-202405-03-2024
27-02-202404-03-202411-03-2024(m)19-03-202402-04-2024
26-03-202408-04-202418-04-2024(d)23-04-202407-05-2024
14-05-2024 kadernota
30-04-202406-05-202413-05-2024(m)30-05-2024(do)21-05-202404-06-2024
28-05-202403-06-202413-06-2024(d)18-06-202402-07-2024
13-08-202419-08-202426-08-2024(m)03-09-202417-09-2024
10-09-202416-09-202426-09-2023(d)01-10-202415-10-2024
05-11-2024 begroting
08-10-202414-10-202421-10-2024(m)29-10-202419-11-2024
12-11-202418-11-202428-11-2024(d)26-11-202403-12-202417-12-2024

Live meekijken met de raadsvergadering

De maandelijkse raadsvergaderingen van onze gemeente kunt u 
live volgen via ons raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon.

Na afloop van raadsvergaderingen kunt u de videoverslagen van de vergaderingen ook terugvinden in het raadsinformatiesysteem. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en terugluisteren.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken inzien via ons raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon. Daarnaast kunt u de papieren vergaderstukken vanaf 7 dagen voor de vergadering inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via griffie@oostgelre.nl of (0544) 39 36 36.