Vacature lid Sociale Raad

De Sociale Raad Oost Gelre (SROG) is een onafhankelijk adviesorgaan. De SROG adviseert het college van burgemeester en wethouders over gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Dat geldt zowel voor ontwikkeling, uitvoering als evaluatie van beleid. De Sociale Raad bestaat uit maximaal 13 leden, waaronder de onafhankelijk voorzitter. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid.

De Sociale Raad Oost Gelre zoekt: 

Een lid die woont in Oost Gelre 

en affiniteit heeft met jeugdhulp en jongeren 

Wat is het sociaal domein? 

Het sociaal domein is breed. Het omvat in ieder geval de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast zijn er veel andere onderwerpen in het sociaal domein. Bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, eenzaamheid(bestrijding) en sport. Maar ook volksgezondheid, veilig thuis, beschermd wonen en de instrumentele inzet van kunst en cultuur. 

Wat zijn je taken? 

 • Je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Sociale Raad. Je levert een eigen inhoudelijke inbreng. 
 • Je woont een of meer vergaderingen van de gezamenlijke themagroepen bij. 
 • Je neemt deel aan de werkzaamheden in een of meer projectgroepen die deelonderwerpen onderzoeken. 
 • Je neemt deel aan andere vergaderingen of bijeenkomsten die voor het functioneren van de Sociale Raad van belang zijn. 
 • Je voert gemaakte afspraken zelfstandig of samen met anderen uit. 
 • Je werkt mee aan het bevorderen van de deskundigheid van de Sociale Raad. 
 • Je stelt je onafhankelijk op. 

Wat is je profiel? 

 • Je hebt kennis/ervaring met jeugdhulp en wil je kennis inzetten. 
 • Je hebt ook interesse in andere beleidsterreinen waarmee de Sociale Raad zich bezighoudt. Of je bent bereid om je daar (verder) in te verdiepen. 
 • Je hebt een netwerk waardoor je signalen krijgt uit de samenleving. En je weet welke problemen, knelpunten of ideeën er leven. 
 • Je bent in staat om vanuit deelbelangen het overkoepelende belang in de gaten te houden. 
 • Je kunt goed luisteren, samenwerken en coördineren. 
 • Je kunt je mening mondeling en schriftelijk duidelijk naar voren brengen. 
 • Je beschikt over internet en e-mail, met bijbehorende vaardigheden. 
 • Je bent in staat praktische ervaring en kennis te delen. 

Wat bieden wij? 

 • de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Oost Gelre; 
 • een goede samenwerking met de andere leden van de Sociale Raad; 
 • een jaarlijkse financiële vrijwilligersvergoeding. 

Aanvullende voorwaarden 

 • Je woont in de gemeente Oost Gelre. 
 • Ben je lid van de gemeenteraad, het college en/of raadscommissies in Oost Gelre? Dan kun je geen lid worden van de SROG. Dat kan ook niet als je werknemer bent bij de gemeente Oost Gelre. Of bij een organisatie die is belast met de ondersteuning van de SROG.  

Herken jij je in bovenstaand profiel?  

Wij nodigen je dan van harte uit te reageren voor 9 mei via het e-mailadres: c.devries@oostgelre.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met Carry de Vries, beleidsmedewerker van de afdeling Mens & Samenleving. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 35 58 of 06 – 53 97 95 17. 

Nog even dit:  

 • Ook jongeren en werkenden nodigen wij van harte uit te reageren.  
 • Bij vergaderdata en/of andere contacten houden wij zoveel mogelijk rekening met je dagelijkse situatie.  
 • Je vrijwilligerswerk voor de Sociale Raad neemt minimaal 6 uur per maand in beslag.  
 • Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vertegenwoordiging vanuit de kleine kernen. 

Meer informatie over de Sociale Raad lees je op: Oost Gelre Sociale Raadexterne-link-icoon.