Sociale Raad

Logo Sociale Raad Oost GelreDe Sociale Raad is voor de gemeente een gesprekspartner over wonen, welzijn en zorg. Ook geeft de Raad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over Wmo-, jeugd- en participatiebeleid.

In de Sociale Raad (hiervoor: Wmo-raad) zitten inwoners uit Oost Gelre die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Bijvoorbeeld:

  • ouderen
  • volwassenen en kinderen met een beperking
  • cliënten van een instelling
  • psychiatrische patiënten
  • jongeren
  • mantelzorgers
  • mensen met een migratieachtergond

Samenstelling van de Sociale Raad

De Sociale Raad telt, naast de onafhankelijk voorzitter, maximaal 13 leden. Samen hebben de leden veel kennis en komen op voor de belangen van alle inwoners van Oost Gelre.

Contact met de Sociale Raad Oost Gelre

U kunt contact opnemen met de Sociale Raad via: socialeraad@oostgelre.nl. Carry de Vries is ambtelijk secretaris van de Sociale Raad. U kunt contact met haar opnemen via (0544) 39 35 58 of via c.devries@oostgelre.nl.