Toezichthouder Wmo

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen goede ondersteuning krijgen. Daarom houdt de gemeente toezicht. Daarvoor is een toezichthouder aangesteld: Sander Kempink. Als er zich een calamiteit voordoet tijdens de ondersteuning (bijvoorbeeld een geweldsincident), dan kunnen zorgaanbieders of inwoners dat melden bij de toezichthouder. Hierna kan hij een onderzoek instellen.

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met Sander Kempink via (0544) 39 34 94 of 06 – 20 09 47 81. U kunt ook het piketnummer bellen: 06 – 51 88 95 68 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Ook kunt u een mail sturen naar s.kempink@oostgelre.nl.