Toekomst Besselinkschans

Voor de Besselinkschans in Lichtenvoorde is in 2014 een structuurvisie gemaakt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Wetten en regels zijn anders, en ook wensen van gebruikers. Soms is er onduidelijkheid over wat wel en niet kan of zaken zijn niet goed op elkaar afgestemd. De Besselinkschans is een gebied met vele gezichten: rust en woongenot, landbouw, een mooi landschap, natuurontwikkeling, voor evenementen, cultuur, horeca; voor sportieve activiteiten en om te verblijven, van te genieten en in te spelen. Vanaf half 2022 is de gemeente met diverse gebruikers en omwonenden bezig met het opstellen van een nieuwe ‘gebiedsperspectief’. Hierin bekijken we met elkaar wat de wensen zijn van alle partijen in het gebied en hoe we die op elkaar kunnen afstemmen.

Korte vragenlijst over de Besselinkschans

We zijn benieuwd naar uw beeld van de toekomst van de Besselinkschans. Deelt u deze met ons? Het neemt maar 5 minuten van uw tijd. Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Het besluit is aan de gemeenteraad

We hebben in 2022 gesprekken gevoerd met organisaties en personen die hier wonen, werken en actief zijn. We vragen aan omwonenden hoe zij aankijken tegen het gebied. Daarna wordt de informatie uit die gesprekken voorgelegd aan het college van B&W voorgelegd en zullen zij aangeven hoe ze tegen het gebied aankijken. Zij zullen een afweging maken en een koers bepalen. Met alle informatie wordt dan een voorstel opgesteld. De betrokken organisaties en omwonenden kunnen daarna hun mening over het voorstel weer geven. Tenslotte zal de gemeenteraad een besluit nemen over het toekomstperspectief. We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van 2023 zal zijn.