Toekomst Besselinkschans

De Besselinkschans in Lichtenvoorde is een gebied met veel gezichten. Rust en woongenot, landbouw, een mooi landschap, natuurontwikkeling. Een gebied voor evenementen, cultuur, horeca. En voor sportieve activiteiten, om te verblijven, van te genieten en in te spelen.
Voor de Besselinkschans geldt nu een oud bestemmingsplan uit 2011 en is in 2014 een structuurvisie gemaakt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Er zijn veel nieuwe regels bijgekomen, bijvoorbeeld over stikstof. Maar ook hebben de gebruikers andere, nieuwe wensen. Dit geeft soms onduidelijkheid over wat wel en niet kan. Of zaken zijn niet goed op elkaar afgestemd. Daarom was het nodig om de koers voor het gebied opnieuw met alle betrokkenen te bekijken.

In 2022 zijn we met verschillende gebruikers en de buurt begonnen met het bekijken wat de wensen zijn van alle partijen in het gebied en hoe we die op elkaar kunnen afstemmen.

Visie aangepast

De structuurvisie uit 2014 is de basis voor de toekomstplannen. We hebben in 2022 gesproken met bedrijven, organisaties en mensen die in het gebied wonen, werken en actief zijn. Omwonenden hebben verteld hoe zij naar het gebied kijken. Het college van B&W heeft aangegeven hoe zij aankijkt tegen het gebied. Het resultaat hiervan is het  ‘Gebiedsperspectief Besselinkschans’: een aangepaste koers voor de Besselinkschans. De gemeenteraad heeft in november 2023 ingestemd met het gebiedsperspectief. Deze vindt u hieronder onder 'Meer informatie'.

Hoe verder?

Om de deelprojecten van deze visie uit te voeren, hebben we de betrokken partners nodig. Hiervoor willen we samen per onderdeel afspraken maken. Die leggen we ook vast in overeenkomsten of convenanten. Ook zal uiteindelijk het evenementenbeleid en het omgevingsplan aangepast moeten worden om nieuwe ontwikkelingen uit het perspectief mogelijk te maken. Samen met de betrokkenen en de gemeenteraad werken we verder aan de uitvoering van dit perspectief.