Toegankelijkheid www.oostgelre.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-09-2017.

Gemeente Oost Gelre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.oostgelre.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak

  Voor tabellen is geen gebruik gemaakt van CSS om de visuele presentatie van tekst te regelen.

  Gevolg

  Voorlezen van pagina's met deze tabelopmaak problemen kan onduidelijkheid geven.

  Alternatieven

  Het streven is om zo min mogelijk tabellen te gebruiken met visueel zichtbare kaders.

  Maatregelen

  Het probleem is voorgelegd aan de leverancier. Er wordt continu gewerkt aan web richtlijnen verbeterpunten.

  Planning

  2e kwartaal 2018.

 2. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak

  Generieke landmarks hebben niet altijd een naam. Het betreft de standaard regio blokken: metamenu, zoekblok, hoofd tekstblok, submenu en nieuwsblok.

  Gevolg

  Het doel van de landmark kan niet worden vastgesteld.

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  Het probleem is voorgelegd aan de leverancier. Er wordt continu gewerkt aan web richtlijnen verbeterpunten.

  Planning

  1e Kwartaal 2018.

 3. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak

  Betreft alle pagina’s met een ‘paginering’ en specifiek de aanduiding ‘…’ om weer te geven dat er nog meer pagina’s aanwezig zijn. Deze heeft geen functie en is niet interactief benaderbaar.

  Gevolg

  De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar en daardoor is deze aanduiding moeilijk vindbaar.

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  Het probleem is voorgelegd aan de leverancier. Er wordt continu gewerkt aan web richtlijnen verbeterpunten.

  Planning

  1e kwartaal 2018.

Testresultaten

 1. 01-09-2017: Handmatig onderzoek in eigen beheer

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

PDF documenten

Gemeente Oost Gelre is in 2016 een project gestart om PDF formulieren te vervangen door eFormulieren. Deze eFormulieren voldoen aan de webrichtlijnen en hebben een verklaring van toegankelijkheid gekregen geldig van 26-07-2017 tot 26-07-2018. Zie: https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1466
Daarnaast worden (nieuwe) PDF bestanden aangepast om ze te laten voldoen aan de web richtlijnen.
Planning: september 2018.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan webmaster@oostgelre.nl.
Vermeld het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.
Wij reageren in elk geval op uw bericht en houden u, waar mogelijk, op de hoogte van de voortgang.