Toegankelijkheid

Informatie van de overheid op een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en mensen die niet (goed) kunnen zien of horen. Ook voor mensen zonder beperking is een toegankelijke website prettig. Daarnaast kan een zoekmachine een toegankelijke website beter vinden.

Toegankelijkheid

Deze verklaring geldt voor de website https://www.oostgelre.nl.

Gemeente Oost Gelre voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen van de WCAG op niveau AA (C - eerste maatregelen genomen). We werken continu aan de toegankelijkheid van onze websites.

Lees de volledige digitale toegankelijkheidsverklaring van Oost Gelre op toegankelijkheidsverklaring.nl (register 1229).

Toegankelijkheidsverklaringen subdomeinen