Toegankelijkheid

Informatie van de overheid op een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en mensen die niet (goed) kunnen zien of horen. Ook voor mensen zonder beperking is een toegankelijke website prettig. Daarnaast kan een zoekmachine een toegankelijke website beter vinden.

Toegankelijkheid

Deze verklaring geldt voor de website https://www.oostgelre.nl.

De gemeente heeft de website  laten onderzoeken op digitale toegankelijkheid. Uit het onderzoek blijkt dat de website voldoet aan Status B (voldoet gedeeltelijk) van de toegankelijkheidseisen van de WCAGexterne-link-icoon op niveau AA. Een aantal succescriteria zijn nog niet behaald. In het inspectierapport van Cardan Technobility vindt u de verklaringen hiervoor. We streven ernaar om al deze succescriteria aan te passen zodat die wel voldoen. 

Lees de volledige digitale toegankelijkheidsverklaring van Oost Gelre op toegankelijkheidsverklaring.nl (register 1229)externe-link-icoon.