Tiny Houses in Park Vossenburcht in Lievelde

De gemeente Oost Gelre start een pilot voor 4 Tiny Houses in Park Vossenburcht in Lievelde. Tiny Houses zijn volop in het nieuws en erg populair. Ook in Oost Gelre hebben we al meerdere personen aangegeven dat zij op zoek zijn naar een plek voor het bouwen of plaatsen van een klein huisje.

Wat is een Tiny House

Onder een Tiny House verstaan we een kleine, volwaardige en vrijstaande woning met een vloeroppervlak van maximaal 50 m2, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk zonder rioolaansluiting en nutsvoorzieningen.

Park Vossenburcht

Park Vossenburcht in Lievelde is volop in ontwikkeling. Het gaat om het terrein van voormalige slachterij Vion, dat in 2017 is aangekocht door de gemeente. De oude panden zijn gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als park. Dit park wordt nu getransformeerd naar een aantrekkelijk park dat ruimte biedt aan verschillende functies zoals sport- en speelvoorzieningen én woningbouw. In Park Vossenburcht zijn inmiddels 18 bouwkavels voor ‘gewone’ woningen verkocht. Maar we hebben ook een plek gecreëerd voor 4 Tiny Houses.

Pilotproject Tiny Houses

Midden in Park Vossenburcht is ruimte voor 4 Tiny Houses. Het gaat om een pilotproject voor een periode van 5 jaar. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk. Hiermee kunnen initiatiefnemers hun droom mogelijk maken. Voor alle andere zaken die bij een Tiny House komen kijken zijn de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk. We zijn dan ook op zoek zijn naar initiatiefnemers die deze uitdaging willen aangaanexterne-link-icoon. Na ca. 4,5 jaar evalueren we de pilot en nemen we een besluit of we het project voortzetten of beëindigen.

Vragen?

Neem dan contact op met Afdeling Ruimte & Economie via ro@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35.