Park Vossenburcht Lievelde

In 2020 is er een visie opgesteld voor Park Vossenburcht in Lievelde. Het gaat globaal om het terrein tussen de spoorbaan en het Bernard Vos Clubhuus. Onderdeel van de visie voor Park Vossenburcht is woningbouw in parkhofjes aan de zijde van de Bergstraat, Tiny Houses in het park, het initiatief 'Lokaal voor verlof' en woningbouw aan de zijde van de kerk (fase 2). Inmiddels is fase 1 van deze visie in uitvoering en is fase 2 opgestart.

Fase 1 in uitvoering

De kavels voor 18 woningen aan de Bergstraat in Lievelde zijn uitgegeven. Het bouwrijp maken van het terrein is inmiddels gestart. Ook de pilot voor de 4 Tiny Houses is gestart. Hiermee is fase 1 van de visie voor Park Vossenburcht in uitvoering.

Fase 2 van start

Aan fase 2 van de visie voor Park Vossenburcht wordt nu vorm gegeven: woningbouw aan de zijde van de kerk. Daarbij lijkt er ruimte te zijn voor een twee-onder-een-kapwoning en enkele ‘small houses’. Deze small houses worden wel aangesloten op de nutsvoorzieningen, in tegenstelling tot de Tiny Houses. De gemeente start nu met verschillende onderzoeken om te kijken of dit haalbaar is.

Impressie van Vossenburcht

In de video’s van 2020 hieronder kunt u een virtueel kijkje nemen in de plannen voor de nieuwe woonwijk Park Vossenburcht. In de plantoelichting leest u meer informatie over het plan.

Impressie Park Vossenburcht