Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig.

Hoe werkt het?

  • De procedure duurt 4 weken.
  • De inhoudelijke procedure bestaat uit het toetsen van de aanvraag aan de APV en aan het terrassenbeleid. 
  • Een horecaterras wordt in beginsel voor onbepaalde tijd verleend. 

Wat u moet weten

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden met betrekking tot de afmeting, het onderhoud, de verzorging en het uiterlijk aanzien van het terras. Door het terras mag er geen gevaar ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en/of het doelmatig en veilig gebruik van de weg. Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance moeten voldoende ruimte krijgen om met spoed en zonder hinder op een locatie te kunnen komen. Uiteindelijk wordt vastgesteld of de aanvraag voor de terrasvergunning aan alle eisen voldoet.

In 2023 wordt geen precario in rekening gebracht voor terrassen.

  • Kijk ook op Energiehulp voor ondernemers.

Wat kost het?

  • Voor het verlenen van een nieuwe terrasvergunning wordt een bedrag van € 69,20 in rekening gebracht.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.