Telefonisch klanttevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd

30 mei 2024
Nieuws

In juni doen wij ons jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Hiervoor nemen wij telefonisch contact op met een aantal inwoners die gebruikmaken van de Wmo en/of Jeugdwet.

Wordt u gebeld? 

Wij stellen u dan een aantal vragen over het contact met de aanbieder en de gemeente. Maar ook over hoe u de kwaliteit van de zorg ervaart. Bent u niet door ons gebeld, maar wilt u toch uw ervaring met ons delen? Dat stellen we altijd op prijs. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Team via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16. Zij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur bereikbaar.  

Rondetafelgesprekken 

Elk jaar organiseren wij ook rondetafelgesprekken. Wij spreken dan met inwoners die gebruikmaken van de Wmo en/of de Jeugdwet. Wilt u hieraan meedoen? Geef dit dan aan ons door via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16.