Subsidie levensloopbestendig maken van woning

Om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen is het belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is. Er is subsidie beschikbaar voor het aanpassen van uw eigen woning of huurwoning. Neem contact op met de ouderenadviseur voor een afspraak met een woonconsulent. Is de woonconsulent op bezoek geweest en heeft u een adviesrapport en een lijst met maatregelen ontvangen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen subsidie aanvragen na een bezoek van een woonconsulent. 
 • U krijgt naar aanleiding van dit bezoek een adviesrapport, een aanvraagformulier en een lijst met maatregelen thuisgestuurd. 
 • U dient de subsidieaanvraag in. Dit kan online of via het meegestuurde aanvraagformulier.
 • Nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald, dient u het uitkeringsformulierin. Hier moet u alle facturen bijvoegen waaruit blijkt dat u de maatregelen heeft uitgevoerd. U moet ook een betalingsbewijs bijvoegen (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift). 
 • Zonder uitkeringsformulier kunnen wij niet uitbetalen.
 • Doet u een online aanvraag dan kunt u het uitkeringsformulier toevoegen aan uw digitale aanvraag.

Wat u moet weten

 • De Subsidieregeling Opplussen Woningen loopt tot eind 2024. Op dit moment is er nog ongeveer € 50.000,00 beschikbaar.  
 • Er is ook een mogelijkheid voor particulieren om een lening aan te vragen voor het aanpassen van de woning. Het moet dan gaan om maatregelen die de woning toekomstbestendig, comfortabeler, veiliger en toegankelijker maken.

Wat kost het?

 • De kosten die achter de maatregelen staan vermeld op de toegestuurde lijst zijn de richtprijzen voor het toekennen van subsidie. 
 • Bij een ‘offerte’ zijn de gemaakte kosten die op de offerte staan de kosten voor de berekening van de subsidie. De gemeente kan offertes weigeren waarbij u maatregelen te luxe uitvoert.
 • Wij verlenen 1/3 van de gemaakte kosten als subsidie met een maximum subsidiebedrag van € 750,00.
 • Kosten die u maakt om een aanvraag te kunnen indienen, komen niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor kosten die niet op de lijst staan.

Voorwaarden

 • Alléén de maatregelen die op de toegestuurde lijst zijn aangegeven (punt 1 t/m 80) komen voor subsidie in aanmerking. Opmerkingen gemaakt als extra advies komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • De prijzen die achter de maatregelen staan vermeld zijn de maximumprijzen waarover subsidie wordt berekend.
 • Als er ‘offerte’ achter een maatregel staat, is de prijs afhankelijk van een opgevraagde en meegestuurde offerte.
 • De uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld op de gemaakte kosten, waarbij de richtprijs het maximum is.
 • Het subsidieplafond is € 50.000,00. Als dit bedrag is bereikt wordt er geen subsidie meer verleend.
 • De subsidie geldt alleen voor bewoners van een woning en is bedoeld om langer in de woning te kunnen blijven wonen. Andere aanpassingen, bijvoorbeeld voor mantelzorg, komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • De subsidie bedraagt 1/3 (33%) van de gemaakte kosten met een maximum van € 750,00.
 • U mag voor maximaal één woning subsidie aanvragen
 • U mag eenmaal per 3 jaar subsidie aanvragen.
 • Alleen kosten gemaakt na 1 oktober 2015 komen voor subsidie in aanmerking.
 • Bij zelfwerkzaamheid (doe-het-zelf) komen eigen uren niet in aanmerking voor subsidie, alleen de materiaalkosten.

Vragen?

Voor meer informatie over de subsidie en de bezoeken van de woonconsulenten kunt u terecht bij de ouderenadviseur van de gemeenteexterne-link-icoon.