Lening toekomstbestendig wonen

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen, het levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u hoe u een lening aanvraagt.
U vraagt de lening aan bij het Energieloket. Zij kunnen u ook adviseren over welke maatregelen u kunt nemen om uw woning te verduurzamen en andere financieringsmogelijkheden.

Wat u moet weten

 • U kunt een lening aanvragen als u particuliere woningeigenaar bent. Met deze lening kunt u bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen, asbest verwijderen en anders omgaan met hemelwater.
 • De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Aanvraag

 1. Vraag eerst offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen. Daarna kunt u de lening aanvragen.
 2. Vraag de lening aan bij  Energieloket Achterhoekexterne-link-icoon. Het Energieloket kan u ook advies geven over welke maatregelen u kunt nemen om uw woning te verduurzamen en andere financieringsmogelijkheden. 
 3. Energieloket Achterhoek beoordeelt uw aanvraag op basis van de verordening. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een voorlopige toewijzingsbrief.
  • De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en moeten wij uw aanvraag helaas afwijzen. U krijgt dan een brief waarin staat waarom u geen geld bij ons kunt lenen.
 4. Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag verder afronden op de site van het SVnexterne-link-icoon. Op deze pagina vindt u verschillende soorten leningen. Vraagt u een lening niet binnen 8 weken aan? Dan is deze toewijzing niet meer geldig.
 5. De SVn beoordeelt uw aanvraag financieel.
  • Wijst de SVn uw lening helaas af? Dan krijgt u hierover een brief van SVn.
  • Wijst de SVn uw lening toe? Dan krijgt u automatisch een offerte voor de lening.
 6. Onderteken de offerte.
 7. In sommige gevallen kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel. Vraag deze als het nodig is aan bij de Afdeling Ruimte & Economie. U bereikt hen op telefoonnummer: (0544) 39 35 35.

Voorwaarden

Om zoveel mogelijk woningeigenaren in Gelderland te kunnen helpen, zijn er vier verschillende leenvormen. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden.

Voorwaarden voor alle leenvormen

 • De lening is voor alle vaste woningen in Oost Gelre en bedoeld voor eigenaar-bewoners.
 • De lening is alleen beschikbaar voor de bestaande bouw en niet voor woningen die nieuw gebouwd moeten worden.
 • U moet minimaal één energiemaatregel voor de duurzaamheid uitvoeren.
 • De rente is gedurende de gehele looptijd vast. Het rentepercentage bedraagt 1,6% (in bijzondere gevallen 1,7% en 1,8%). Vervroegd aflossen mag altijd en kan boetevrij.

Voorwaarden consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500,-; maximaal€ 30.000,- voor alle maatregelen die de gemeente Oost Gelre toestaat.
 • Maximaal € 50.000,- voor 'nul op de meter' woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zon of een andere vorm van verduurzaming.
 • Looptijd tot en met € 15.000,- 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 15.000,- 15 jaar.
 • Rente 1,6% (prijspeil mei 2019).
 • Maximale leeftijd aanvrager is 75 jaar.
 • Geen afsluitkosten.
 • Annuïtaire lening.

Voorwaarden hypothecaire lening

 • Minimaal € 2.500,-; maximaal € 50.000,-­ voor alle maatregelen die de gemeente Oost Gelre toestaat.
 • Looptijd tot en met € 25.000,- 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 25.001,- 20 jaar.
 • Rente 1,6% bij 10 jaar (prijspeil mei 2019).
 • Rente 1,8% bij 20 jaar (prijspeil november 2019)
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Afsluitkosten € 850, -. Deze kosten kunt u meefinancieren (prijspeil mei 2019).
 • Annuïtaire lening.

Voorwaarden verzilverlening

voor mensen die 58+ zijn en het vermogen dat in de stenen zit willen verzilveren

 • Hypothecaire lening, minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor alle maatregelen die de gemeente Oost Gelre toestaat.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentebijschrijving.
 • Rente 1,7% (prijspeil mei 2019).
 • Minimale leeftijd 10 jaar vóór de wettelijke AOW-­leeftijd (58+ ), geen maximum leeftijd.
 • Geen maandlasten! Besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Tot 80% van de WOZ-waarde, incl. andere hypothecaire inschrijvingen.
 • Afsluitkosten € 475, -. Deze kosten kunt u meefinancieren (prijspeil mei 2019)

Voorwaarden maatwerklening

Alleen als men niet in aanmerking komt voor één van de andere leenvormen

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000, - voor funderingsherstel,  asbestsanering en energiemaatregelen.
 • Looptijd maximaal 30 jaar.
 • Rente 1,7% (prijspeil november 2019).
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Eerste drie jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden.
 • Restschuldgarantie provincie/ gemeente.
 • Alleen als men niet in aanmerking komt voor één van de andere leenvormen.
 • Afsluitkosten € 950 ,-, Deze kosten kunt u meefinancieren (prijspeil mei 2019).

Vragen?