Straatversiering voor carnaval

Tijdens de jaarlijkse carnaval vinden er carnavalsactiviteiten in de gemeente Oost Gelre plaats. In deze periode worden veel straten versierd.
De gemeente Oost Gelre heeft een aantal regels voor de straatversieringen opgesteld. Het gaat dan om versieringen op, aan of boven de openbare weg (slingers, vlaggetjes, ballonnen en carnavalskoppen/-poppen).
Wij vragen u rekening te houden met de volgende regels.

 • Bij het gebruik van steigerpijpen moeten deze in eigen grond worden geplaatst.
 • Indien dit niet mogelijk is mag maximaal één stoeptegel per pijp worden verwijderd en is het boren van gaten van normale omvang toegestaan.
 • Voordat u met de graafwerkzaamheden begint, adviseren wij u een graafmelding te doen bij het Kadaster. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Hoe u dat kunt doen leest u bij Klic-meldingexterne-link-icoon.
 • Voor de versieringen die u aanbrengt boven de weg moet u een minimale hoogte van 4,5 meter aanhouden. Dit in verband met het doorgaande verkeer. De rijbaan moet u in ieder geval vrijhouden.
 • De versiering boven de openbare weg moet stevig, recht en strak worden aangebracht.
 • De versiering mag niet in aanraking komen met elektrische geleidingen.
 • De versiering moet onverlicht zijn en mag ook niet aangelicht worden. De versieringen mogen 6 weken voor het begin van de carnaval opgehangen worden. Deze moeten binnen 1 week na het einde van de carnaval verwijderd worden.
  Voor constructies waarbij steigerpijpen worden gebruikt geldt een maximale periode van plaatsing van 31 dagen. (4 Weken voor het begin van de carnaval plaatsen en binnen 3 dagen na het einde van carnaval verwijderen).
 • De versieringen mogen niet tot gevolg hebben dat de bruikbaarheid van de openbare weg belemmerd wordt.
 • Voor het bevestigen van objecten aan bomen en struiken wordt organisch of rekbaar materiaal gebruikt. Bijvoorbeeld katoenen band en touw.
 • Het aanbrengen van versiering aan eigendommen van anderen mag alleen met toestemming van de eigenaren/rechthebbenden.
 • Binnen 1 week na het einde van de carnaval moet de publieke ruimte weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De gaten moeten worden gedicht en de bestrating moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
 • Aanwijzingen van de politie en/of de gemeente moet u direct opvolgen.
 • Denk er ook aan dat u de brandkranen vrij houdt. Deze brandkranen liggen meestal in de stoep en zijn afgesloten met een ijzeren deksel. Ze hebben het opschrift ‘brandkraan’ of hydrant’. Ze zijn ook wel aangeduid met een bordje (zie afbeelding) op de gevel of op een ander object in de buurt.
 • Het is niet toegestaan om extra gewicht aan te brengen aan lichtmasten/lantaarnpalen.
  Een uitzondering wordt gemaakt voor carnavalsvlaggen met een maximale omvang van 60 bij 40 cm en een vlaggenstok met een lengte van maximaal 65 cm. Die mogen met een vlaggenstokhouder volgens de afbeelding opgehangen worden (Bron afbeelding: Dokkumer Vlaggen Centrale).

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.