Status uitvoering energiemaatregelen Vitelco Leather / HPT

In het energiebesparingsonderzoek is in hoofdstuk 7 het besparingspotentieel in negen besparingsmaatregelen samengevat. In het onderstaande overzicht is de status van de realisatie van deze maatregelen opgenomen.

MaatregelStatus
1. Nieuwe droogspankasten direct aardgasgestookt en efficiënte droogluchtregeling.Drogen met droogspankasten is de minst efficiënte wijze en efficiënte droogluchtregeling. van drogen. Daarom is in de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de vacuümdrooglijn, waarmee leer stapsgewijs (persen, vacuümdrogen, luchtdrogen) kan worden gedroogd. De lijn is daarmee niet alleen efficiënter geworden, maar ook geschikt gemaakt voor leersoorten die voorheen met de spankasten mosten worden gedroogd. Waren er voorheen 2 spandroogkasten; tegenwoordig is er nog 1 kast die veel minder frequent dan vroeger wordt gebruikt.
2. Stoomheaters looihal vervangen door direct aardgasgestookte HT stralers.Alle stoomheaters zijn vervangen door aardgasgestookte heaters.
3. Toepassen economiser nieuwe stoomketel met Door beperking van de stoomvraag is er, in afwijking van modulerende voedingwaterregeling en voedingwaterontgasser.Door beperking van de stoomvraag is er, in afwijking van het oorspronkelijke plan, geen nieuwe stoomketel bij geplaatst.
4. Optimalisatie van het stoomsysteem.De stoomketel is voorzien van een low NOx aardgasbrander.
5. Toepassen energiezuinige verlichting.Het nathuis en de finishafdeling is grotendeels voorzien van ledverlichting. Bij vervanging van verlichting worden enkel energiezuinige alternatieven toegepast.
6. Toepassen van hoog rendement e-motoren.Bij vervanging zijn en worden energiezuinige HR motoren toegepast.
7. Toepassen toerenregelbare aandrijving e-motoren. Bij vervanging zijn en worden energiezuinige HR motoren toegepast.
8. Aanschaf efficiënte koude-installatie HPT.Bij de bouw van de HPT fabriek met installaties zijn de aanbevelingen gevolgd (isolatie, deuren, enz.).
9. Aanschaf energie monitoring systeemEnergie kan worden gemonitord m.b.v. het (digitale) energiepanel. In aanvulling worden deelmeters (stoom, gas, elektra) regelmatig handmatig opgenomen en geregistreerd.

Adviesbureau Brekelmans B.V.
Bijlage20-StatusEnergiemaatregelen.doc