Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u op of aan de openbare weg een standplaats inneemt voor het te koop aanbieden, van goederen en/of diensten. De gemeente heeft voor elke kern standplaatsstroken aangewezen. U krijgt een vergunning als op de betreffende standplaatsstrook nog ruimte is.

Standplaatsstroken in Oost Gelre

Kern

Locatie standplaatsstrook

Lichtenvoorde

Het plein voor de Hamalandhal aan de v.d. Meer de Walcherenstraat

De parkeerplaats van voetbalvereniging Longa aan de Raadhuisstraat

De parkeerplaats achterzijde Hamalandhal aan de v.d. Meer de Walcherenstraat (voor maatschappelijke doeleinden)

Groenlo

De parkeerplaats aan de Buitenschans

De parkeerplaats aan de Maliebaan (voor maatschappelijke doeleinden)

ZieuwentDe parkeerplaats nabij de kerk aan de Dorpsstraat
LieveldeHet Koningsplein
HarreveldMeester Nijsplein aan de Kerkstraat
MariënveldeDe parkeerplaats naast de kerk aan de Waalderweg
VragenderKapelweg, nabij MFA De Bult

Wat u moet weten

Standplaatstijden

De standplaatsen mogen worden ingenomen van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur en op zondag tussen 08:00 en 20:00 uur.

Voorwaarden verkoop van oliebollen

  1. Verkoop en bakken mag tussen 1 december en 1 januari. Buiten deze periode is dit enkel 1 dag per week mogelijk voor de maand november.
  2. Verkoop en bakken moet gebeuren in de directe nabijheid van het bedrijf dat de standplaatsvergunning aanvraagt op een daarvoor geschikte locatie.
  3. Het bakken van producten is alleen toegestaan wanneer daarvoor gebruik wordt gemaakt van een bakafzuig- en ontgeuringsinstallatie en dat die installaties voldoen aan de voorschriften uit het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer".
  4. De verkoop is toegestaan op locaties die niet zijn aangewezen als parkeerplaats of andere specifieke verkeersdoeleinden, tenzij ter plaatse geen andere mogelijkheden zijn.
  5. De vergunning moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

De kosten van een standplaatsvergunning zijn € 287. Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag voor stroomverbruik:

  • voor een krachtstroomverbruiker (400 V) € 550 voor 1 dagdeel per week op jaarbasis
  • voor een normaalstroomverbruiker (230 V) € 270 voor 1 dagdeel per week op jaarbasis

Daarnaast zijn precariorechten verschuldigd:

  • Het tarief voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo bedraagt € 10,75, met een maximum van € 429 per jaar voor één wekelijks dagdeel. 
  • Het tarief voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle bedraagt € 6,70, met een maximum van € 267 per jaar voor één wekelijks dagdeel.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.