Spelregels

Wij begrijpen dat de meningen over het opvangen van mensen in nood uiteenlopen. Dat mag, daarvoor leven we in een democratie. En dat is een groot goed! De democratie in Nederland en de grondrechten van burgers zijn vastgelegd in de Grondwet.

Artikel 1 van de Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. 

We hebben een paar spelregels bij het in gesprek gaan met iedereen die zich belanghebbende voelt bij het onderwerp:

Blijf respectvol. Berichten met kwetsende uitingen, grof taalgebruik, beledigingen of discriminatie verwijderen we zonder een reactie te geven. 

Luister ook naar de mening van een ander. Zonder te luisteren raken we steeds verder van elkaar verwijderd en komen we niet tot een oplossing.