Samenstelling college van B&W

Burgemeester Annette (A.H.) Bronsvoort

Burgemeester Annette Bronsvoortp/a gemeentehuis, Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
Tel.:  (0544) 39 35 46
  
Politieke partij:  PvdA

Portefeuille:

 • Brandweer
 • Openbare orde & veiligheid
 • Politie
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie
 • Integrale handhaving/handhavingsbeleid
 • Regio Achterhoek

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter en lid van het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland (onbezoldigd)

Functies namens de gemeente

Bekijk het overzicht

 

Wethouder Jos (J.B.M.) Hoenderboom

wethouder HoenderboomTel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mail: j.hoenderboom@oostgelre.nl

Politieke partij:  CDA

Portefeuille

 • Sociaal domein
  • Zorg
  • Jeugd
  • Participatie/ SDOA en Werkbaan Oost
  • Cultuur (bibliotheken, muziekverenigingen, musea)
  • Vrijwilligers
  • Verenigingen
  • Kleine kernen
 • Project: Leefbaarheidsvisie kleine kernen

Nevenfuncties

Geen.

Functies namens de gemeente

Bekijk het overzicht

 

Wethouder Marieke (M.G.) FrankWethouder Marieke Frank

(loco-burgemeester)

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mail: m.frank@oostgelre.nl

Politieke partij:  CDA

Portefeuille

 • Omgeving, economie en toerisme
  • Omgevingswet
  • Ruimtelijke ordening
  • (Agrarische) Plattelandseconomie
  • Economie (Laarberg)
  • Toerisme
  • Arbeidsmarkt
 • Project: Geef Lichtenvoorde Kleur

Nevenfuncties

 • Eigenaar FRANK Duurzaam Verbinden (bezoldigd)

Functies namens de gemeente

Bekijk het overzicht

 

Wethouder Karel (K.J.M.) BonsenWethouder Karel Bonsen

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mailadres: k.bonsen@oostgelre.nl

Politieke partij:  VVD

Portefeuille

 • Financiën, grondzaken en vastgoed
 • Personeel & Organisatie (ICT, dienstverlening, bedrijfsvoering, gemeentelijk vastgoed)
 • Verkeer en mobiliteit (Duitsland, A18/N18, onderliggend wegennet)
 • Onderwijs (IKC, IEKC, basisonderwijs, onderwijsvisie)
 • Regionale samenwerking (Achterhoek, Euregio)
 • Project: Bereikbaarheid / A18

Nevenfuncties

Geen.

Functies namens de gemeente

Bekijk het overzicht

Wethouder Bart (B.T.M.) PorskampWethouder Bart Porskamp

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mailadres: b.porskamp@oostgelre.nl

Politieke partij:  VVD

Portefeuille

 • Volkshuisvesting, woningbouw- en visie/beleid
 • Sport
 • Duurzaamheid en milieu
 • Energietransitie, klimaatadaptatie, reiniging
 • Ruimtelijk beheer
 • Project: Programma Stad Groenlo

Nevenfuncties

 • Bondsraadslid ANWB (onbezoldigd)

Functies namens de gemeente

Bekijk het overzicht

 

Gemeentesecretaris Jeroen (J.J.L.) HeerkensNieuwe gemeentesecretaris Jeroen Heerkens

p/a gemeentehuis, Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
Tel.:  (0544) 39 35 46
E-mailadres: secretaris@oostgelre.nl

Nevenfuncties

 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (onbezoldigd)
 • Penningmeester bij Vereniging Gemeentesecretarissen (onbezoldigd)
 • Penningmeester bij Carnavalsvereniging De Koalstampers, Berlicum (onbezoldigd)