Samenstelling college van B&W

Burgemeester Annette (A.H.) Bronsvoort

p/a gemeentehuis, Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
Tel.:  (0544) 39 35 46
  
Politieke partij:  PvdA

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid
 • Integriteit
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter en lid van het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland (onbezoldigd)

Functies namens de gemeente

 • Adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO
 • Lid van de Begeleidingsgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)
 • Lid van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Lid van de EUREGIO Commissie “MOZER- Maatschappelijke Ontwikkeling”
 • Lid van de EUREGIO-raad (fractievoorzitter PvdA/SPD)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van het Districtelijk Veiligheidsoverleg
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Voorzitter Stuurgroep van het Provinciale project Theseus; Het Theseus project is een samenwerkingsproject van het openbaar Ministerie, de politie, de omgevingsdiensten, gemeenten en provincie Gelderland. Hierbij worden de gemeenten in Gelderland ondersteund bij het voorkomen en aanpakken van ondermijning op bedrijventerreinen.

Wethouder Jos (J.B.M.) Hoenderboom

(1e loco-burgemeester)

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mail: j.hoenderboom@oostgelre.nl

Politieke partij:  CDA

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Uitvoering woningbouwbeleid
 • Personeel en organisatie
 • Beheer gemeentelijk vastgoed
 • Programma Geef Lichtenvoorde Kleur

Nevenfuncties

Geen.

Functies namens de gemeente

 • Lid van Coöperatie Dimpact U.A.
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend aandeelhouder van Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Fijnder

Wethouder Bart (B.T.M.) Porskamp

(2e loco-burgemeester)

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mailadres: b.porskamp@oostgelre.nl

Politieke partij:  VVD

Portefeuille

 • Volkshuisvestingsbeleid, woningbouwbeleid en -visie
 • Verkeer en mobiliteit
 • Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid en milieu
 • Beheer buitenruimte
 • Regionale samenwerking
 • Sport
 • Programma Stad Groenlo
 • Project Besselinkschans

Nevenfuncties

 • Bondsraadslid ANWB (onbezoldigd)

Functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder van ROVA N.V.
 • Bestuurslid van de AGEM Gemeentelijke Energie B.V.
 • Bestuurslid van de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. 
 • Lid van de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
 • Lid van de stuurgroep Achterhoek Onderneemt Duurzaam
 • Lid van de vertrouwenscommissie van ROVA N.V.
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend aandeelhouder Vitens N.V.
 • Plaatsvervangend aandeelhouder Alliander N.V.
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Fijnder
 • Plaatsvervangend lid van het Nuval-platform (Nuon, Vitens en Alliander; vml. NOGA)
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de "Thematafel
  Circulaire economie en Energietransitie" van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de "Thematafel
  Mobiliteit en Bereikbaarheid" van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de "Thematafel
  Wonen en Vastgoed" van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs

Wethouder Arjen (A.C.A.) Schutten

(3e loco-burgemeester)

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mail: a.schutten@oostgelre.nl

Politieke partij:  CDA

Portefeuille

 • Financiën
 • Grond- en vastgoedbeleid
 • Economie en Arbeidsmarkt
 • (Agrarische) Plattelandseconomie
 • Vrijetijdseconomie
 •  Kleine kernen
 • Vrijwilligers en verenigingen
 • Project Leefbaarheidsvisie kleine kernen

Nevenfuncties

 • Eigenaar Schutten Consultancy (bezoldigd)

Functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 • Aandeelhouder NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouder Alliander N.V.
 • Aandeelhouder Vitens N.V.
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Fijnder
 • Lid van het Nuval-platform (Nuon, Vitens en Alliander; vml. NOGA)
 • Plaatsvervangend aandeelhouder van ROVA N.V.
 • Plaatsvervangend lid van Coöperatie Dimpact U.A.
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Vennoot Gebiedsonderneming Laarberg C.V.
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de "Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt" van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de "Thematafel Smart Werken en Innovatie" van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs

Wethouder Ellen (E.E.M.) Dusseldorp

(4e loco-burgemeester)

Tel. gemeentehuis: (0544) 39 35 47
E-mailadres: e.dusseldorp@oostgelre.nl

Politieke partij:  VVD

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Jeugd
 • Participatie
 • Cultuur en erfgoed

Nevenfuncties

Geen.

Functies namens de gemeente

 • Lid van de agenda- en adviescommissie Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters (RMC)
 • Lid van de agenda- en adviescommissie Stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland
 • Lid van het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Fijnder
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Fijnder
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente als lid van de "Thematafel De Gezondste Regio" van de Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs

Gemeentesecretaris Jeroen (J.J.L.) Heerkens

p/a gemeentehuis, Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
Tel.:  (0544) 39 35 46
E-mailadres: secretaris@oostgelre.nl

Nevenfuncties

 • Operationeel Leider bij de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (onkostenvergoeding)
 • Penningmeester bij Vereniging Gemeentesecretarissen (onbezoldigd)
 • Penningmeester bij Carnavalsvereniging De Koalstampers, Berlicum (onbezoldigd)

Afspraak maken met burgemeester of wethouder

U kunt met de leden van het college een afspraak maken via de secretaresse van het college, tel. (0544) 39 35 46 of (0544) 39 35 47.
E-mailberichten kunt u sturen naar het algemene e-mailadres: gemeente@oostgelre.nl.