p/a gemeentehuis, Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid
 • Integriteit
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter en lid van het Cultuurfonds Gelderland (onbezoldigd)
 • Lid van het Landelijk Overleg Politie en Veiligheid (LOVP)
 • lid commissie Politie Onderwijsraad (onbezoldigd)

Functies namens de gemeente

 • EUREGIO (gemeenschappelijke regeling)
  • lid algemeen bestuur
  • lid dagelijks bestuur
  • lid EUREGIO-raad
 • GGD NOG (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland) (gemeenschappelijke regeling)
  • plaatsvervangend lid algemeen bestuur
 • Regio Achterhoek / Achterhoek Ambassadeurs (gemeenschappelijke regeling)
  • lid algemeen bestuur
 • VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) (gemeenschappelijke regeling)
  • lid algemeen bestuur
  • lid dagelijks bestuur
  • plaatsvervangend voorzitter
 • VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
  • lid commissie Bestuur en Veiligheid
  • landelijk portefeuillehouder mensenhandel
 • DVO (Districtelijk Veiligheidsoverleg)
  • lid dagelijks bestuur
 • RIEC Oost-Nederland (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)
  • lid bestuurlijke begeleidingsgroep
 • Project Theseus (samenwerkingsproject gericht op de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen)
  • voorzitter stuurgroep
 • Vertegenwoordiger namens de VNG van de gemeenten met minder dan 100.00 inwoners in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)