Programmabegroting 2023: Wethouder Bart Porskamp

Ambitieuze plannen voor bouwen, wonen, sport en spel en energie

Voor 2023 zijn er ambitieuze plannen in de portefeuille van Bart Porskamp. Al deze plannen zijn opgenomen in de begroting. "Het college blijft investeren om in Oost Gelre goed te kunnen blijven wonen, werken en recreëren. En dat doen we graag samen met inwoners, ondernemersverenigingen en diverse organisaties en instellingen."

Woonvisie tot en met 2030

"Bouwen, bouwen, bouwen, dat is het motto", zegt Bart Porskamp. Van woningen welteverstaan. "Op dit moment zijn we bezig met 500 woningen verdeeld over alle kernen. Van planfase tot en met bouw. In 2023 gaan we ook verder met de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in Groenlo en Lichtenvoorde.

Begin volgend jaar wordt een nieuwe Woonvisie tot en met 2030 voorgelegd aan de gemeenteraad. Eén van de uitwerkingen daarvan is Wonen met Zorg, dat in woningen gaat voorzien voor uiteenlopende voor groepen als jongeren, studenten, statushouders, ouderen, arbeidsmigranten en spoedzoekers."

Opwekken van duurzame energie

"Natuurlijk is de energietransitie in Oost Gelre een belangrijk aandachtspunt. De duurzame opwek van energie via zon en wind blijft een noodzakelijk, maar lastig onderwerp. Mensen zien dat het belangrijk is om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, maar niet iedereen denkt hetzelfde over de plaats van zonne- en windenergie. Dat maakt het complex. Eén ding is zeker: in het belang van onze inwoners willen we niet verrast worden door ontwikkelaars of andere partijen. We willen zelf de regie houden. Daarom is het belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar en vooral te kijken naar waar en hoe het wél kan."

Sport en Spel

"Vanuit het BOS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen) gaan we onder andere werken aan het verbeteren van speelplekken in de buitenruimte. En bij Sport & Bewegen zijn er in 2023 financiële middelen om padelbanen aan te leggen."

Woongenot in de wijken

Vanuit het beheer van de buitenruimte plannen we elk jaar een reconstructie van de infrastructuur in een wijk. Er wordt gekeken naar o.a. wegen, veiligheid en naar het groen. Wethouder Porskamp: "In 2023 staat hiervoor de start met buurtbewoners gepland voor de wijk Oosteresch in Groenlo. Een uitgebreid, belangrijk en vooral leuk proces om te kijken wat inwoners als mogelijkheid en onmogelijkheid zien en met elkaar te bekijken hoe de reconstructie zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. We nemen hierin vaak ook oplossingen voor aanpassingen aan het klimaat mee."

Herinrichtingen van straten in 2023

In 2023 begint in Lichtenvoorde de uitvoering van de herinrichting van onder andere de Varsseveldseweg (ter hoogte van de Frans ten Boschstraat / Patronaatstraat) en de Dijkstraat / Koemstraat / Van der Meer De Walcherenstraat. 

Kruising N18/Zieuwentseweg

"Belangrijk is ook dat de kruising van de N18 met de Zieuwentseweg wordt afgesloten begin 2023. Voor fietsers komt op die plek een fietstunnel. Een verbinding vanaf de N18 naar Lichtenvoorde verloopt dan over de kruising met de Richterslaan. Een project waar we samen met Rijkswaterstaat al 10 jaar mee bezig zijn en wat nu (eindelijk) tot uitvoer komt!"