Vestiging vanuit het buitenland

Indien u naar redelijke verwachting gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, bent u verplicht zich binnen 5 dagen na aanvang van uw verblijf te melden bij de balie Burgerzaken. De termijn van 4 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Inschrijving in Nederland dient persoonlijk plaats te vinden, in de gemeente waar men zijn woonadres heeft. Ook de partner/echtgenoot en eventue(e)l(e) kind(eren) dienen bij inschrijving persoonlijk aanwezig te zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

In verband met de inschrijving worden 3 groepen onderscheiden:

 1. Personen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich persoonlijk in de gemeente laten inschrijven tijdens de reguliere openingstijden van de balie Burgerzaken. Overigens duurt het ongeveer één tot twee werkweken voordat iemand ook daadwerkelijk ingeschreven staat in de BRP (basisregistratie personen) en hiervan een BRP-uittreksel kan verkrijgen. Zodra u staat ingeschreven krijgt u van de gemeente bericht; tevens wordt dan uw Burgerservicenummer (BSN) vermeld.
 2. Personen met een EU/EER-nationaliteit en de Zwitserse nationaliteit kunnen zich ook persoonlijk in de gemeente laten inschrijven tijdens de reguliere openingstijden van de balie Burgerzaken. Ook dit duurt ongeveer één tot twee werkweken voordat iemand daadwerkelijk ingeschreven staat in de BRP (basisregistratie personen) en hiervan een BRP-uittreksel kan verkrijgen. Zodra u staat ingeschreven krijgt u van de gemeente bericht; tevens wordt dan uw Burgerservicenummer (BSN) vermeld. Daarnaast dienen EU/EER-ers zich te registreren bij de IND als men langer dan 3 maanden in Nederland verblijft. Het doel van het verblijf wordt geregistreerd. Registratie is gratis. Voor registratie dient u een afspraak te maken bij de IND. Na inschrijving krijgt men een ‘verklaring van inschrijving' in de vorm van een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Hiermee kan men gemakkelijker aantonen dat men ‘rechtmatig in Nederland' verblijft.
 3. Personen met een nationaliteit die niet tot de EU/EER behoort (uitgezonderd Zwitserland) dienen een verblijfsvergunning aan te vragen en kunnen zich persoonlijk in laten schrijven bij de gemeente. 

EU/EER-lidstaten zijn:
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden (+ Zwitserland).

EU/EER-lidstaten met vereiste werkvergunning zijn: Bulgarije en Roemenië.

Waar kan ik terecht?

U kunt een aanvraag doen door middel van het aanvraagformulier bij de balie Burgerzaken, tel.: 0544-393535.

Maak een afspraak voor vestiging vanuit het buitenland.

Bestuurlijke boete

Voor het niet doen van aangifte van inschrijving uit het buitenland kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Zie hiervoor de pagina Bestuurlijke boete BRP.

Wat kost het?

Het vestigen vanuit het buitenland door inschrijving in de gemeente is gratis.

Waaraan moet ik voldoen?

Als u zich wilt inschrijven zijn de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van de aanvrager
 • Gegevens over de verblijfstitel
 • Gegevens over de verblijfsplaats
 • Nationaliteit
 • Gegevens over geboorte, huwelijk, echtscheiding etc.

Verder dient u de volgende formulieren/documenten in te leveren:

 • Uitgebreid aanvraagformulier aangifte van verblijf en adres
 • Geboorteakte (te verkrijgen in de gemeente van het land waar u geboren bent)
 • Als u niet gehuwd bent een verklaring van burgerlijke staat (te verkrijgen in de gemeente waar u vertrekt)
 • (Indien van toepassing) huwelijksakte/akte van geregistreerd partnerschap (te verkrijgen in de gemeente waar u gehuwd bent dan wel een geregistreerd partnerschap bent aangegaan)
 • (Indien van toepassing) bij een echtscheiding/overlijden van de partner een bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk/geregistreerd partnerschap (bijv. echtscheidingsakte of overlijdensakte van de vorige partner, te verkrijgen in de gemeente waar u gehuwd/gescheiden bent respectievelijk waar uw vorige echtgeno(o)t(e)/partner is overleden)
 • Paspoort(en). Indien u meerdere nationaliteiten heeft, dient u van elke nationaliteit een bewijs (paspoort) te overleggen
 • Indien u een partner en/of kinde(eren) heeft dient u van hen ook brondocumenten te overleggen

Voor wat betreft brondocumenten geldt dat ze origineel en van recente datum (maximaal 6 maanden oud) moeten zijn (kopieën/faxen worden nooit geaccepteerd).
Het brondocument moet vertaald worden in Nederland door een beëdigde vertaler, tenzij het origineel in het Engels, Duits of Frans is opgesteld. Voor een aantal landen geldt dat er internationale uittreksels te verkrijgen zijn. Verzoek hier altijd om, dan hoeven  geen extra vertalerkosten achteraf betaald te worden in Nederland.
Ook moeten de documenten voldoen aan de eisen van legalisatie. Dit is per land verschillend. Informatie hierover is te vinden op de site van het ministerie van buitenlandse zaken. Hier kunt u zelf het land zoeken waaruit het brondocument afkomstig is.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.