Vestiging vanuit het buitenland

Indien u naar redelijke verwachting gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, bent u verplicht zich binnen 5 dagen na aanvang van uw verblijf te melden bij de balie Burgerzaken. De termijn van 4 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Inschrijving in Nederland dient persoonlijk plaats te vinden, in de gemeente waar men zijn woonadres heeft. Ook de partner/echtgenoot en eventue(e)l(e) kind(eren) dienen bij inschrijving persoonlijk aanwezig te zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

In verband met de inschrijving worden 3 groepen onderscheiden:

  1. Personen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich persoonlijk in de gemeente laten inschrijven tijdens de reguliere openingstijden van de balie Burgerzaken. Overigens duurt het ongeveer één tot twee werkweken voordat iemand ook daadwerkelijk ingeschreven staat in de BRP (basisregistratie personen) en hiervan een BRP-uittreksel kan verkrijgen. Zodra u staat ingeschreven krijgt u van de gemeente bericht; tevens wordt dan uw Burgerservicenummer (BSN) vermeld.
  2. Personen met een EU/EER-nationaliteit en de Zwitserse nationaliteit kunnen zich ook persoonlijk in de gemeente laten inschrijven tijdens de reguliere openingstijden van de balie Burgerzaken. Ook dit duurt ongeveer één tot twee werkweken voordat iemand daadwerkelijk ingeschreven staat in de BRP (basisregistratie personen) en hiervan een BRP-uittreksel kan verkrijgen. Zodra u staat ingeschreven krijgt u van de gemeente bericht; tevens wordt dan uw Burgerservicenummer (BSN) vermeld. Daarnaast dienen EU/EER-ers zich te registreren bij de IND als men langer dan 3 maanden in Nederland verblijft. Het doel van het verblijf wordt geregistreerd. Registratie is gratis. Voor registratie dient u een afspraak te maken bij de IND. Na inschrijving krijgt men een ‘verklaring van inschrijving' in de vorm van een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Hiermee kan men gemakkelijker aantonen dat men ‘rechtmatig in Nederland' verblijft.
  3. Personen met een nationaliteit die niet tot de EU/EER behoort (uitgezonderd Zwitserland) dienen een verblijfsvergunning aan te vragen en kunnen zich persoonlijk in laten schrijven bij de gemeente. 

EU/EER-lidstaten zijn:
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden (+ Zwitserland).

EU/EER-lidstaten met vereiste werkvergunning zijn: Bulgarije en Roemenië.

Waar kan ik terecht?

U kunt een aanvraag doen door middel van het aanvraagformulier bij de balie Burgerzaken, tel.: 0544-393535.

Maak een afspraak voor vestiging vanuit het buitenland.

Bestuurlijke boete

Voor het niet doen van aangifte van inschrijving uit het buitenland kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Zie hiervoor de pagina Bestuurlijke boete BRP.