Vertrek naar buitenland

Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente dan is er sprake van vertrek naar het buitenland.

Wanneer moet ik het vertrek doorgeven?

U moet persoonlijk aangifte van vertrek naar het buitenland doen als u langer dan 8 maanden binnen een jaar wegblijft (deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn). U kunt uw aangifte doen vijf dagen vóór uw vertrek naar het buitenland bij uw laatste woongemeente. Bij te late aangifte is de datum van uitschrijving de datum van aangifte

Vertrekt u naar Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba? In dat geval heeft u een bewijs van uitschrijving nodig om zich daar te kunnen inschrijven. Dit bewijs geeft de gemeente kosteloos af. Wanneer u naar het buitenland verhuist, kan de douane om een uitklaringsbewijs voor uitvoer van de inboedel vragen. Ook deze verklaring geeft de gemeente kosteloos af.

Bestuurlijke boete

Voor het niet doen van aangifte van vertrek naar het buitenland kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Zie hiervoor de pagina Bestuurlijke boete BRP.

Hoe gaat het in zijn werk?

Aangifte van vertrek naar het buitenland kan alleen persoonlijk worden gedaan.
Voor het doen van aangifte van vertrek naar het buitenland bezoekt u het gemeentehuis van uw laatste woongemeente.

Van u wordt gevraagd:

  • uw geldig legitimatiebewijs;
  • personalia van de gezinsleden die meeverhuizen;
  • gegevens van het oude adres;
  • gegevens van het land en het adres waarnaar u vertrekt;
  • de datum van vertrek;

Maak een afspraak om uw vertrek aan te geven.

U bent al vertrokken?

U bent al vertrokken naar het buitenland, maar u bent vergeten aangifte te doen. Neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken.
We gaan dan samen kijken welke mogelijkheden er zijn.

Wie kan de aangifte van vertrek doen?

De aangifte van vertrek moet gedaan worden door:

  • Betrokkene zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is;
  • de ouders, voogd(es) of verzorgers van minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar;
  • de ouders, voogd(es) of verzorgers van minderjarigen van 16 of 17 jaar tenzij deze minderjarigen de aangifte zelf doen;
  • door de curator van de onder curatele gestelde.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.