Vertrek naar buitenland

Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente dan is er sprake van vertrek naar het buitenland.

Wanneer moet ik het vertrek doorgeven?

U moet persoonlijk aangifte van vertrek naar het buitenland doen als u langer dan 8 maanden binnen een jaar wegblijft (deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn). U kunt uw aangifte doen vijf dagen vóór uw vertrek naar het buitenland bij uw laatste woongemeente. Bij te late aangifte is de datum van uitschrijving de datum van aangifte

Vertrekt u naar Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba? In dat geval heeft u een bewijs van uitschrijving nodig om zich daar te kunnen inschrijven. Dit bewijs geeft de gemeente kosteloos af. Wanneer u naar het buitenland verhuist, kan de douane om een uitklaringsbewijs voor uitvoer van de inboedel vragen. Ook deze verklaring geeft de gemeente kosteloos af.

Bestuurlijke boete

Voor het niet doen van aangifte van vertrek naar het buitenland kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Zie hiervoor de pagina Bestuurlijke boete BRP.