Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Het kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of bij het inschrijven voor een studie. Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Wij weten dan welke gegevens op het uittreksel vermeld moeten worden. Ook kan blijken uit uw aanvraag dat u een uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand nodig heeft.

Welke soorten zijn er?

Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de basisregistratie personen, zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met bijvoorbeeld vermelding van nationaliteit, datum aanvang bewoning adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc. Dit is afhankelijk van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is.

Op een uittreksel uit het bevolkingsregister staat in ieder geval:

  • uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en)
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw huidige adres
  • de datum van afgifte

Uittreksel uit de basisregistratie personen voor een buitenlands pensioen

Heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen nodig speciaal voor een buitenlands pensioen? Maak dan een afspraak via deze link: uittreksel BRP pensioen.
U moet meenemen:

  • de brief van de buitenlandse instantie
  • geldig legitimatiebewijs