Terrasvergunning

Het plaatsen van een terras valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

Hoe verloopt de procedure?

De inhoudelijke procedure bestaat uit het toetsen van de aanvraag aan de APV en aan het terrassenbeleid. U kunt de APV en het terrassenbeleid inzien op deze website, respectievelijk onder Regelingen en het terrassenbeleid onder Beleidsnota's en beleidsregels.
Een horecaterras wordt in beginsel voor onbepaalde tijd verleend door de burgemeester. Uitzondering geldt voor de Markt in Groenlo en de Markt in Lichtenvoorde. Hier worden terrasvergunningen voor één jaar verleend.

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden met betrekking tot de afmeting, het onderhoud, de verzorging en het uiterlijk aanzien van het terras. Door het terras mag er geen gevaar ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en/of het doelmatig en veilig gebruik van de weg. Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance moeten voldoende ruimte krijgen om met spoed en zonder hinder op een locatie te kunnen komen. Uiteindelijk wordt vastgesteld of de aanvraag voor de terrasvergunning aan alle eisen voldoet. De procedure duurt 4 weken.

Hoe vraag ik een terrasvergunning aan?

DigiD logo  online met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Aanvraagformulier terrasvergunning (pdf - 125 kB)

Wat kost het mij?

Aan een terrasvergunning zijn geen kosten verbonden.

Als het terras op gemeentegrond ingericht wordt moet precariobelasting betaald worden. Deze belasting wordt geheven voor het gebruikmaken van de gemeentegrond en bedraagt € 13,60 per m2 per jaar (tarief 2020).

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.