Subsidie Opplussen Woningen

De Subsidieregeling Opplussen Woningen wordt verlengd. De subsidieregeling loopt nu tot eind 2020. Op dit moment is er nog ongeveer € 35.000,00 beschikbaar. 

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijft een groeiende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het is dan ook belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is.

Door de Subsidieregeling Opplussen Woningen willen we meer mensen prikkelen om maatregelen te treffen om hun woning beter toegankelijk, bruikbaarder en veiliger te maken.

Al enige jaren komen woonconsulenten bij ouderen op bezoek om advies te geven. Zij sturen na het bezoek een rapport toe met een lijst van maatregelen, die kunnen helpen om langer in de woning te kunnen blijven wonen. Ook ontvangt u bij het rapport een aanvraagformulier subsidie opplussen. Dat formulier kunt u ook downloaden bij Aanvraag.

Op deze pagina kunt u lezen hoe de regeling in zijn werk gaat.

Ook is er een mogelijkheid voor particulieren om een lening aan te vragen voor het aanpassen van de woning. Het moet dan gaan om maatregelen die de woning toekomstbestendig, comfortabeler, veiliger en toegankelijker maken.
Meer informatie daarover leest u bij Toekomstbestendig Wonen Lening.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

U kunt alleen subsidie aanvragen na een bezoek van een woonconsulent (zie tabblad Contact - Ilse van de Kamp regelt afspraak). U krijgt naar aanleiding van dit bezoek een lijst thuisgestuurd en een aanvraagformulier. Op deze lijst zijn een of meerdere punten aangegeven die u kunt toepassen om langer in uw woning te kunnen blijven wonen.

Om subsidie aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. Op het formulier geeft u aan welke van de voor u aangegeven punten op de lijst u kiest om uit te (laten) voeren. Als er op de lijst ‘offerte’ achter een maatregel staat, voegt u deze toe als bijlage. Het formulier stuurt u naar de gemeente of levert u in bij de receptie van het gemeentehuis. Opsturen per e-mail mag ook naar het e-mailadres dat op het aanvraagformulier staat.

Hoe wordt het bedrag uitgekeerd?

Nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en heeft betaald kunt u het uitkeringsformulier indienen. Hier moet u alle facturen bijvoegen waaruit blijkt dat u de maatregelen heeft uitgevoerd. U moet ook een betalingsbewijs bijvoegen (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift).

De kosten die achter de maatregelen staan vermeld op de toegestuurde lijst zijn de richtprijzen voor het toekennen van subsidie. Dit zijn ook de maximumprijzen waarover wij de uiteindelijke subsidie verlenen.

Bij een ‘offerte’ zijn de gemaakte kosten die op de offerte staan de kosten voor de berekening van de subsidie. De gemeente kan offertes weigeren waarbij u maatregelen te luxe uitvoert.

Wij verlenen 1/3 van de gemaakte kosten als subsidie met een maximum subsidiebedrag van € 750,00.

Kosten die u maakt om een aanvraag te kunnen indienen, komen niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor kosten die niet op de lijst staan.

Wat is de looptijd van de regeling?

De einddatum voor de subsidieregeling is 31 december 2020. 

Hoe hoog is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond is € 35.000,00. Als dit bedrag is bereikt verlenen wij geen subsidie meer.

Hoe is de procedure?

 1. U krijgt bezoek van een woonconsulent.
 2. Naar aanleiding van dit bezoek krijgt u een rapport thuisgestuurd. Daarbij zit een lijst met maatregelen die u kunt toepassen om langer in uw woning te kunnen blijven wonen.
 3. Om subsidie aan te vragen dient u het aanvraagformulier in. Daarop geeft u aan welke punten van de lijst u gaat uitvoeren. Eventuele offertes voegt u bij.
 4. Naar aanleiding van de aanvraag krijgt u een brief van ons waarin het subsidiebedrag dat is gereserveerd staat aangegeven.
 5. U laat de maatregelen uitvoeren of u voert ze zelf uit.
 6. Na uitvoering dient u het uitkeringsformulier in met alle gegevens waaruit de kosten en de maatregelen blijken. Een betalingsbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift) moet u ook bijvoegen.
 7. Naar aanleiding van het uitkeringsverzoek berekenen wij de definitieve subsidie. Hiervan krijgt u een brief. Het subsidiebedrag betalen wij aan u uit.

Mag ik het zelf uitvoeren?

Ja dat mag. Maar alleen de materiaalkosten zijn subsidiabel.
Bij doe-het-zelf moet u de maatregelen goed en deugdelijk uitvoeren.

Wat zijn de voorwaarden

 • Alléén de maatregelen die op de toegestuurde lijst zijn aangegeven (punt 1 t/m 80) komen voor subsidie in aanmerking. Opmerkingen gemaakt als extra advies komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • De prijzen die achter de maatregelen staan vermeld zijn de maximumprijzen waarover subsidie wordt berekend.
 • Als er ‘offerte’ achter een maatregel staat, is de prijs afhankelijk van een opgevraagde en meegestuurde offerte.
 • De uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld op de gemaakte kosten, waarbij de richtprijs het maximum is.
 • Het subsidieplafond is € 35.000,00. Als dit bedrag is bereikt wordt er geen subsidie meer verleend.
 • De subsidie geldt alleen voor bewoners van een woning en is bedoeld om langer in de woning te kunnen blijven wonen. Andere aanpassingen, bijvoorbeeld voor mantelzorg, komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • De subsidie bedraagt 1/3 (33%) van de gemaakte kosten met een maximum van € 750,00.
 • U mag voor maximaal één woning subsidie aanvragen
 • U mag eenmaal per 3 jaar subsidie aanvragen.
 • Alleen kosten gemaakt na 1 oktober 2015 komen voor subsidie in aanmerking.
 • Bij zelfwerkzaamheid (doe-het-zelf) komen eigen uren niet in aanmerking voor subsidie, alleen de materiaalkosten.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie over de subsidie en de bezoeken van de woonconsulenten kunt u terecht bij Ilse van de Kamp, via telefoonnummer (0544) 39 35 69 of e-mail i.vandekamp@oostgelre.nl.