Subsidie Opplussen Woningen

De Subsidieregeling Opplussen Woningen wordt verlengd. De subsidieregeling loopt nu tot eind 2021. Op dit moment is er nog ongeveer € 35.000,00 beschikbaar. 

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijft een groeiende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het is dan ook belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is.

Door de Subsidieregeling Opplussen Woningen willen we meer mensen prikkelen om maatregelen te treffen om hun woning beter toegankelijk, bruikbaarder en veiliger te maken.

Al enige jaren komen woonconsulenten bij ouderen op bezoek om advies te geven. Zij sturen na het bezoek een rapport toe met een lijst van maatregelen, die kunnen helpen om langer in de woning te kunnen blijven wonen. Ook ontvangt u bij het rapport een aanvraagformulier subsidie opplussen. Dat formulier kunt u ook downloaden bij het onderdeel Aanvraag.

Op deze pagina kunt u lezen hoe de regeling in zijn werk gaat.

Ook is er een mogelijkheid voor particulieren om een lening aan te vragen voor het aanpassen van de woning. Het moet dan gaan om maatregelen die de woning toekomstbestendig, comfortabeler, veiliger en toegankelijker maken.
Meer informatie daarover leest u bij Toekomstbestendig Wonen Lening.