Melding storing aan straatverlichting

Een storing aan de straatverlichting meldt u bij de gemeente. Wekelijks gaat een aannemer de storingen af om deze te verhelpen. Gaat het om een kapotte lamp? Dan vervangt de aannemer die bijna altijd direct. Defecten aan de kabels of andere onderdelen dan de lamp kunnen langer duren. Daarbij kan het zijn dat de aannemer netbeheerder Liander inschakelt. 

Het is belangrijk dat uw melding zo compleet mogelijk is. Wij vragen u in elk geval het lichtmastnummer door te geven. De aannemer repareert alléén kapotte straatverlichting die compleet is gemeld.

Hoe kan ik een storing aan de straatverlichting melden?

U kunt een storing op de volgende manieren aan de gemeente doorgeven:

  • telefonisch via (0544) 39 32 00. Dit kan op maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 en vrijdag van 09.00 – 16.00 uur;

Let op!
Veroorzaakt de storing aan de straatverlichting een gevaarlijke situatie? Of geldt de storing voor een hele straat of wijk? Bel dan direct met (0544) 39 32 00.

Wilt u bij een melding doorgeven:

  • plaats, straatnaam, bij welk huisnummer de kapotte lichtmast in de buurt staat;
  • het lichtmastnummer. Dit staat op een gele sticker op de paal van de lichtmast, aan de kant van de straat, op ongeveer 2 meter hoogte;
  • aard van de storing of defect. Bijvoorbeeld: lamp brandt niet, kap vernield, aangereden mast, in hele straat brandt de verlichting niet.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.