Sloopmelding (voormalige omgevingsvergunning slopen)

Een sloopmelding is noodzakelijk om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Er is sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.

Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u naar "Asbest" elders op deze website.