Sloopmelding (voormalige omgevingsvergunning slopen)

Als u een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) wilt slopen, dient u een sloopmelding te doen. Er is sprake van slopen als:

  • de constructie van een bouwwerk wordt aangetast;
  • als er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende delen van bouwwerken, zoals golfplaten maar ook vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen. Bent u ondernemer, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoek.

Wanneer bij het slopen minder dan 10 m3  schoon sloopafval vrijkomt en er is geen asbest aanwezig, dan hoeft u geen sloopmelding te doen.