Sloopmelding (voormalige omgevingsvergunning slopen)

Een sloopmelding is noodzakelijk om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Er is sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.

Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u naar "Asbest" elders op deze website.

Hoe aan te vragen?

U kunt een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online).

U moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Het aanvraagformulier (dit wordt automatisch aangemaakt bij een digitale melding)
  • Een asbestinventarisatierapport (bij vermoeden van asbest)
  • Een slooptekening (om duidelijk aan te geven wat er precies gesloopt wordt)

 

Wat kost het mij?

Aan het doen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Het slopen van bouwwerken, standplaatsen of woonwagens moet u melden, indien er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, of wanneer er minder dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, maar er bij het slopen ook asbest vrijkomt.

Vergunningvrij slopen

U kunt de sloopwerkzaamheden vergunningvrij uitvoeren bij het slopen van:

  • niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking (maximaal 35 m2 per kadastraal perceel);
  • niet gelijmde asbest bevattende vloertegels (maximaal 35 m2 per kadastraal perceel);
  • geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen, niet zijnde dakleien. (maximaal 35 m2 per kadastraal perceel)

Wanneer bij het slopen minder dan 10 m3  schoon sloopafval vrijkomt en er is geen asbest aanwezig, dan hoeft u geen sloopmelding te doen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 – 393535.