Schadevergoeding door de gemeente

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert.

In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en zal, als uw claim onder de dekking van de verzekering valt, de claim doorsturen naar de verzekeraar. In andere gevallen behandelt de gemeente de claim zelf. U krijgt normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw aansprakelijkstelling. Het is mogelijk dat de door u ingediende stukken niet voldoende informatie bevatten om de aansprakelijkstelling goed te beoordelen. In dat geval krijgt u eveneens binnen 4 weken een verzoek om nadere stukken aan te leveren. In sommige gevallen hebben we een getuigenverklaring nodig.