Rijbewijs (nationaal)

Het rijbewijs is tegenwoordig een kunststofkaart op creditcardformaat. Een rijbewijs geeft de rijbevoegdheid van de houder weer. Daarnaast is het ook een identificatiedocument, maar niet in alle situaties.

Voor het behalen van uw bromfietsrijbewijs (categorie AM) moet u na het theorie-examen ook slagen voor een praktijkexamen. Meer informatie over het examen leest u op de website van het CBR.

Wanneer u in Nederland woont en een motorvoertuig wilt besturen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. U moet minimaal 18 jaar oud zijn. De minimumleeftijd voor het besturen van een autobus (categorie D) is 21 jaar.

Maak een afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs.

Tijdelijke regeling geldigheid rijbewijzen corona crisis

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.
Op de website van de RDW is inmiddels een artikel geplaatst omtrent de uitleg over deze regeling!

Zie onderstaande link voor meer informatie;
https://www.rdw.nl/over-rdw/nieuws/2020/tijdelijke-europese-regeling-geldigheid-rijbewijzen

Brexit en RDW

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten, de zogeheten Brexit. Vanaf 1 februari 2020 geldt een overgangsfase tot en met 31 december 2020. Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. Dat betekent voor de producten en diensten van het RDW dat er tot eind 2020 niets verandert.
Mochten er wijzigingen komen, dat leest u dat op https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/brexit.

Hoe vraag ik een rijbewijs aan?

U kunt een nieuw rijbewijs op de volgende manieren aanvragen:

Na het aanvragen duurt het maximaal 5 werkdagen voordat het rijbewijs opgehaald kan worden.
Voor het ophalen van een rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptiebalie tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Bij uw bezoek dient u de documenten mee te nemen die vermeld zijn onder Voorwaarden.

Spoedprocedure
U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een rijbewijs. Het rijbewijs is dan de volgende werkdag gereed, indien de aanvraag voor 14.00 uur binnen is. De extra kosten hiervoor ziet u in het overzicht leges rijbewijzen.

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges rijbewijzen.

Wat moet ik nog meer weten?

Brexit en uw rijbewijs

Het Verenigd Koninkrijk hoort sinds 1 januari niet meer bij de EU/EVA-landen. Tot 31 december 2020 heeft dit geen gevolgen voor een rijbewijs, omdat er een overgangsperiode is afgesproken.
Meer informatie leest u op https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/brexit.

(Digitale) herinneringsbrief voor rijbewijsbezitters
Via het RDW kunnen rijbewijsbezitters digitaal een brief ontvangen, waarin zij worden herinnerd aan het verlengen van het rijbewijs. Hiervoor maakt de RDW gebruik van de mogelijkheden die de Berichtenbox biedt.

Eens in de tien jaar verloopt het rijbewijs en moet een nieuwe aangevraagd worden. Rijden met een verlopen rijbewijs is strafbaar. Op dit moment stuurt de RDW jaarlijks ruim één miljoen herinneringsbrieven. Digitale verzending is goedkoper en beter voor het milieu. Iedereen die zich aanmeldt bij de Berichtenbox ontvangt achttien weken voordat het rijbewijs verloopt digitaal de rijbewijs-herinneringsbrief.

Berichtenbox
De Berichtenbox is een beveiligde elektronische mailbox waarmee overheidsinstanties persoonlijke informatie kunnen versturen aan burgers. Betrokken personen krijgen via een e-mail in de privé mailbox de melding dat in de Berichtenbox een nieuwe digitale brief is aangekomen. Toegang tot de Berichtenbox is mogelijk door in te loggen met DigiD. Het aanmaken van een Berichtenbox kan eenvoudig via https://mijn.overheid.nl .

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag van een rijbewijs moet u het volgende meenemen:
Bij aanvraag eerste rijbewijs:

 • één recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie eisen bij Meer informatie). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.
 • de kosten moeten bij aanvraag worden voldaan
 • geldig legitimatiebewijs

Let op : 17-jarigen die een rijbewijs B willen aanvragen, moeten beschikken over een begeleiderspas. Heb je geen begeleiderspas dan is het aanvragen van een rijbewijs niet mogelijk. Je kunt dan pas vanaf je 18e een rijbewijs aanvragen. Een begeleiderspas kun je online via de website van de RDW aanvragen. Voor meer informatie zie www.rdw.nl.

U moet op het moment van de aanvraag ingeschreven staan in de "basisregistratie personen" en in een periode van één jaar, voorafgaande aan de aanvraag, minimaal 185 dagen in Nederland hebben gewoond.
Als de aanvrager nog geen 185 dagen staat ingeschreven bij de gemeente moet de gemeente vaststellen wanneer deze persoon eerder in Nederland heeft ingeschreven gestaan als ingezetenen van een gemeente. Als de aanvrager korter of gelijk aan 4 jaar geen ingezetene is geweest op het moment van aanvraag en men heeft meer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond, dan mag er ook een rijbewijs worden afgegeven.

Bij vernieuwing (verlengen):

 • één recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie eisen bij Meer informatie). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.
 • het eerder afgegeven rijbewijs
 • de kosten moeten bij aanvraag worden voldaan
 • u moet voordat u een aanvraag voor een nieuw rijbewijs kunt doen een verklaring van geschiktheid, een zogenaamde Gezondheidsverklaring, invullen:
  - wanneer uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
  - u ouder bent dan 75 jaar;
  - wanneer u een rijbewijs met een verkorte geldigheidsduur, in verband met een medische indicatie, wilt vernieuwen;
  - het te vernieuwen rijbewijs tevens geldig is voor categorie C, CE, D of DE.

Nadat u deze verklaring hebt ingevuld en hebt opgestuurd en u goedgekeurd bent, ontvangt u van het CBR een brief dat u het rijbewijs kunt vernieuwen.
Meer informatie over het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid kunt u vinden onder Gezondheidsverklaring.

Bij categorie-uitbreiding:

 • één recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie eisen bij Meer informatie). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.
 • het eerder afgegeven rijbewijs
 • de kosten moeten bij aanvraag worden voldaan
 • als het oude rijbewijs is afgegeven voor 1 oktober 1996, een geldig legitimatiebewijs

Bij vermissing of diefstal:

De gemeente maakt samen met u een verklaring van vermissing op. U hoeft dus niet eerst naar de politie.
Wat neemt u mee?

 • één recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie eisen bij Meer informatie). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.
 • de kosten moeten bij aanvraag worden voldaan (zie Kosten)
 • geldig legitimatiebewijs

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven.
 • Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wat doet de gemeente met een gevonden rijbewijs?
Bent u uw rijbewijs verloren en is deze gevonden en ingeleverd bij de gemeente? Dan gelden de volgende regels.

 • Woont u in de gemeente? Hebt u nog geen nieuw rijbewijs aangevraagd en/of nog geen aangifte van vermissing gedaan? Dan sturen wij u een brief. In de brief leggen we uit wat u verder moet doen.
 • Woont u in een andere gemeente? Hebt u nog geen nieuw rijbewijs aangevraagd en/of aangifte van vermissing gedaan? Dan sturen wij het rijbewijs door naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW beslist of u uw rijbewijs terugkrijgt. Hierover krijgt u persoonlijk bericht.

Hebt u al wel een nieuw rijbewijs aangevraagd of aangifte van vermissing gedaan? Dan wordt het gevonden rijbewijs alsnog vernietigd. 

Hoe lang is het geldig?

Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. De datum waarop uw rijbewijs vernieuwd moet worden, staat op de achterkant van uw rijbewijs.

De geldigheidsduur voor rijbewijzen van de categorie vrachtwagen (C1 en C) en vrachtwagen met aanhangwagen/oplegger (C1E en CE) is 5 jaar.

De geldigheidsduur voor rijbewijzen van de categorie bus (D1 en D) en bus met aanhangwagen (D1E en DE) is eveneens 5 jaar.

Als u op de vernieuwingsdatum ouder dan 65 bent, maar jonger dan 70 jaar, dan zult u een nieuw rijbewijs krijgen dat geldig is tot de dag waarop u 75 jaar wordt. U krijgt een rijbewijs dat 5 jaar geldig, is als u op de vernieuwingsdatum tussen de 70 en 75 jaar bent.

Als u op de vernieuwingsdatum van het rijbewijs 75 jaar of ouder bent, dan zal u een rijbewijs krijgen dat maximaal 5 jaar geldig is. Tevens moet u voor u het nieuwe rijbewijs aanvraagt een verklaring van geschiktheid (geneeskundige verklaring) aanvragen (zie Gezondheidsverklaring).

Een vernieuwing van het rijbewijs moet persoonlijk worden aangevraagd bij de gemeente Oost Gelre. Het nieuwe rijbewijs moet persoonlijk worden afgehaald.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Voor het ophalen van een rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptiebalie tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.