Buitenlands rijbewijs

Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland. Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt.
Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? Dan mag u eerst nog tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen. Gebruik 'Buitenlands rijbewijs omwisselen (RDW)' om te kijken of en hoe u het rijbewijs kunt omwisselen. Komt u in aanmerking voor een omwisseling? Maak dan een afspraak.

Wat u moet weten

 • Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of door Noorwegen, Liechtenstein of IJsland (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, dan mag u, na vestiging in Nederland, nog een bepaalde tijd gebruik maken van dit rijbewijs: u kunt er tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Indien uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog een jaar, na vestigingsdatum, in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs moet in deze periode wel geldig zijn.
 • Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Wat moet u doen?

 • Bepaal eerst of u in aanmerking komt voor een omwisseling. Of en hoe u een buitenlands rijbewijs kunt omwisselen leest u bij de RDWexterne-link-icoon.
 • Komt u in aanmerking voor een omwisseling van uw buitenlands rijbewijs? Dan kunt u een Nederlands rijbewijs aanvragen en uw buitenlands rijbewijs omwisselen. U moet hiervoor een afspraak makenexterne-link-icoon.

Wat heeft u nodig?

Omwisseling EU/EER of Zwitsers rijbewijs:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Een pasfoto die voldoet aan de eisenexterne-link-icoonLet op: de foto mag niet ouder zijn dan 6 maanden!
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Is de geldigheidsduur verstreken, een verklaring van de afgevende autoriteit;
 • Bij vermissing van het EU/EER of Zwitsers rijbewijs moet u een verklaring van de afgevende instantie overleggen en ook een door de Nederlandse politie opgemaakt proces-verbaal.
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet, dient het CBR een op uw naam geregistreerde verklaring van geschiktheid (Gezondheidsverklaring) in het rijbewijzenregister te hebben geplaatst in volgende gevallen;
  • u bent 75 jaar of ouder;
  • het rijbewijs verloopt op of na uw 75e jaar;
  • het rijbewijs heeft niet de normale geldigheidsduur i.v.m. een medische indicatie;
  • het rijbewijs is tevens geldig voor categorie C, C1,D, D1, CE, C1E, DE en/of D1E.
  • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte.

Omwisseling rijbewijs buiten EU/EER/Zwitserland, welke voor omwisseling in aanmerking komen:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Een pasfoto die voldoet aan de eisenexterne-link-icoonLet op: de foto mag niet ouder zijn dan 6 maanden!
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet, dient het CBR een op uw naam geregistreerde verklaring van geschiktheid (Gezondheidsverklaring) te hebben geplaatst in het rijbewijzenregister;
 • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u, ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte;
 • In enkele gevallen de verklaring van de inspectie van Belastingen te Heerlen waaruit de zgn. "30% belastingregeling" blijkt.
 • Vertaling van het buitenlandse rijbewijs.
  Wanneer het ter omwisseling aangeboden rijbewijs alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks), is het noodzakelijk dat een vertaling van het buitenlandse rijbewijs wordt meegestuurd. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat.

Rijden zonder rijbewijs bij omwisseling

U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

In de Boetebaseexterne-link-icoon van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

Paspoort of identiteitskaart mee

Als u wel gaat rijden, neem dan een document mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart.

Verzekering

Heeft u een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan bent u gewoon verzekerd. Ook al kunt u het rijbewijs op dat moment niet laten zien. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

Andere landen

In andere landen rijden tijdens de aanvraag wordt afgeraden. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.