Predicaat Hofleverancier en predicaat Koninklijk

Het predicaat Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio.
Het predicaat Koninklijk is een koninklijke onderscheiding die kan worden verleend aan ondernemingen in Nederland met meer dan 100 werknemers.
Ook verenigingen die aantonen dat ze een vooraanstaande positie innemen, kunnen een aanvraag doen.
Ondernemingen en verenigingen in Nederland die 100 jaar, 125 jaar of 150 jaar bestaan kunnen proberen een predicaat te verwerven. Inzicht in de geschiedenis van de onderneming of de vereniging is vereist.

Voor deze zeer uitgebreide procedure is meer informatie te vinden op de website www.koninklijkhuis.nl. Omdat de gehele procedure ongeveer een jaar tijd in beslag, neemt en de voorbereidingen daarvan ook geruime tijd, is het raadzaam om minimaal anderhalf jaar voor het jubileumjaar contact op te nemen met de gemeente, waarin het bedrijf/de vereniging statutair gevestigd is.

Waar moet ik zijn voor meer informatie?

Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.