Ontheffing veroorzaken geluidhinder

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het veroorzaken van geluidhinder. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

De voorschriften kunnen onder meer iets zeggen over:

  • het maximale geluidsniveau
  • de situering van de geluidsbronnen
  • de frequentie en tijden van het gebruik