Omgevingsvergunning brandveilig gebruiken (voormalige gebruiksvergunning) of gebruiksmelding

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen! U kunt zelf veel doen om uw pand zo brandveilig mogelijk te maken.

Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft dat op grond van het Bouwbesluit als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen.

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen, zoals lagere scholen, zorginstellingen en grotere hotels is een omgevingsvergunning nodig. Als het gebruik van het bouwwerk volgens de gemeente brandveilig is, krijgt u deze vergunning.
Voor het gebruik van andere bouwwerken kan volstaan worden met een melding of is helemaal geen vergunning of melding nodig. Is er geen vergunning of melding nodig, dan moet u wel aan het Bouwbesluit voldoen, maar hoeft u niets aan te vragen.
Wat er in het Bouwbesluit staat en wanneer er een omgevingsvergunning of melding nodig is, leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.