Monumentensubsidie

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. De lijst met monumenten kunt u bekijken bij Monumenten en Monumentenlijst.

Het onderhouden van elk pand is duur. Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente Oost Gelre een subsidieregeling voor onderhoud en kleine restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u elk jaar een verzoek om onderhoudssubsidie indienen. De subsidie die u krijgt is 25% van de kosten die de gemeente voor subsidie in aanmerking laat komen, met een maximum van € 5.000,-. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 750,- bedragen.
Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Groenlo 2005.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling instandhouding monumenten van de rijksoverheid.