Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (gebruiksmelding niet-bouwwerken)

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en campings te bevorderen gelden sinds 1 januari 2018 landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP).

Deze regels gelden in geval er vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Het BBGBOP geeft aan wanneer een gebruiksmelding verplicht is. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 

Hoe kan ik een gebruiksmelding niet-bouwwerken doen?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)
 

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (gebruiksmelding niet-bouwwerken) (pdf - 459 kB)

 

U moet de aanvraag ten minste vier weken voor de start van de activiteit indienen bij de gemeente.

Wat kost het mij?

Een melding doen kost u niets.

Is de melding nodig?

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:

 • er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of
 • er is een evenementenvergunning noodzakelijk. Daarmee levert u de gegevens al aan die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd.

Wanneer is een melding verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune of podium plaatst;
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidsvoorschriften is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt;
  - in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  - in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijke of verstandelijk gehandicapte personen;
  - een tijdelijke verblijfsruimte heeft die bestemd is voor meer dan 150 personen.
 • in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u als het gaat om evenementen terecht bij de afdeling “Publiek en Bestuur”.
Voor andere onderwerpen kunt u terecht bij de afdeling “Omgeving”,  tel. 0544 39 35 35.